I maskinrummet på de strategiske partnerskaber

På dette temamøde får du indblik i dagligdagen på byggeprojekterne i længerevarende, strategiske samarbejder og partnerskaber. Vi sætter fokus på og udforsker forskellene mellem enkeltstående projekter og det gentagne arbejde i strategiske samarbejder, hvor man gentager samarbejdet over flere projekter.

Endvidere sætter vi fokus på, hvordan man konkret forbereder sig til at indgå i et partnerskab ift. tilbudsgivning, nødvendige kompetencer og loyalitet mod partnerskab eller modervirksomhed.

Mød bl.a. repræsentanter fra både det eksisterende strategiske partnerskab ByK med TRUST samt de to nye store partnerskaber indenfor alment byggeri: fsb’s partnerskab Hjem og KAB TRUST.

Program

Velkomst v. Værdibyg

v. Værdibyg, REBUS og Renovering på Dagsordenen

Bygherrens rolle i det strategiske partnerskab

Når man indgår længerevarende samarbejder med et leveranceteam, stiller det også krav til bygherren. Hør om Byggeri Københavns rolle som en aktiv medspiller i samarbejdet med deres strategiske partnerskaber.

v. Kasper Graa Wulff, Byggechef,  Byggeri København

I maskinrummet – et andet samspil i projekterne

Hvordan foregår samarbejdet mellem virksomhederne om udviklingen og gennemførelsen af projekterne i Byggeri Københavns partnerskab TRUST. Hvordan adskiller det sig fra normale projekter ift. eksempelvis risikofordeling, kalkulation, konflikter, samarbejde og inddragelse af underentreprenører?

v. TRUST:

Johanna Rossbach, Projekteringsleder KANT, 
Klaus Eichild Pedersen, Afdelingschef (kalkulation) Enemærke & Petersen, 
Simon V. Pedersen, direktør teknikentreprenør Bøttcher Fog

Hvad skal man sælge? Hvordan skal man vælge?

Hvordan forberedte parterne i fsb’s nye partnerskab ”HJEM” sig ift. at indgå i et strategisk samarbejde? Overvejelser om forretningsmodeller, partnere og hvad man skulle tilbyde bygherren. Og hvad lagde bygherren vægt på, da de skulle vælge det rette team?

v. Erik Vibe Pedersen, Sektionsdirektør NCC, og Britt Nemmøe, associeret partner, Rubow Arkitekter – begge parter i fsb’s partnerskab HJEM

Skizofreni og loyalitet i længerevarende samarbejder

Hvem arbejder man for? Hvordan håndterer man at være ansat i et projekt over flere år? Arbejder man for projektet eller for sin modervirksomhed – og hvilke forskellige hensyn og interesser ligger der mellem de to? JJW deler erfaringer fra Stadionkvarteret og tanker forud for det kommende arbejde i det strategiske i KAB TRUST, hvor JJW Arkitekter er ny part.

v. Anders Holst Jensen, partner, JJW Arkitekter

Diskussion og afrunding

Netværk