Få værktøjer til at prioritere din indsats og metoder til at tænke totaløkonomi ind i dine projekter på det rette tidspunkt.

På temamødet får du indblik i hvordan totaløkonomiske vurderinger skaber værdi – både i byggeprocessen og i det efterfølgende vedligehold og drift. Du bliver også klogere på totaløkonomi i praksis; hvordan vi får bedre byggeri, bedre løsninger samt hvor gevinsterne ligger.

På trods af et øget incitament og en stigende interesse for at anvende totaløkonomi, kniber det med implementeringen i projekterne. Det skyldes blandt andet, at totaløkonomiske vurderinger opfattes som meget komplekse beregninger, der er svære og uoverskuelige at anvende i praksis.  Men sådan behøver det ikke være, for nu lancerer Værdibyg tre nye vejledninger, der gør det lettere og mere overskueligt at arbejde med totaløkonomi i byggeprocessen.

De tre nye vejledninger har fokus på:

TOTALØKONOMISKE BESLUTNINGER

Vejledningen introducerer en strategisk forståelse og kontekst for totaløkonomiske beslutninger og kortlægger barrierer og incitamenter for totaløkonomi samt gør det let for bygherren at lave den totaløkonomiske business case.

TOTALØKONOMISKE METODER

Vejledningen præsenterer fælles nøglebegreber, beregningsmetoder og -forudsætninger, der tilsammen danner grundlag for sammenlignelige totaløkonomiske vurderinger.

TOTALØKONOMI I UDBUD

Denne vejledning præsenterer forskellige muligheder for at tænke totaløkonomi ind i udbud af bygge- og anlægsopgaver – og ikke mindst fordele og ulemper ved de forskellige metoder.

Program

Velkomst v. Værdibyg

Præsentation af de nye totaløkonomi vejledninger

v. Karoline Geneser, Stine Bjødstrup Jensen og Peter Hesselholt, MOE

Bedre byggeri for pengene

Bygningsstyrelsens principper og metoder for brug af totaløkonomi.v. Karsten Hjorth Hansen, Bygningsstyrelsen

Totaløkonomi giver bedre løsninger

Tegnestuen Vandkunsten tænker totaløkonomisk i designfasen for at levere langtidsholdbare løsninger.
v. Søren Nielsen, Vandkunsten

Entreprenøren ved hvor gevinsterne ligger

Lav incitamenter til at entreprenørens erfaringer hjælper til at vælge de rigtige løsninger og komponenter.
v. Poul Kilt, Kemp & Lauritzen

Opsamling og tak for i dag

Netværk