Alt for ofte fravælges bæredygtige materialer og løsninger i byggeprojekter fordi risikoen vurderes for stor. Det vil Værdibyg gerne udfordre gennem et nyt projekt, der stiller skarpt på konkrete anbefalinger og gode råd til, hvordan risiko ved bæredygtige tiltag håndteres i praksis – og du kan være med. 

Risiko skal afdramatiseres 

I projektet udarbejder vi sammen anbefalinger til, hvordan bæredygtige løsningers relaterede risici kan identificeres og håndteres konkret i byggeprojekter. Fokus vil specifikt være på de risici, der relaterer sig til typiske bæredygtighedsløsninger (f.eks. konstruktioner i træ, anvendelse af genbrugsmaterialer og design for adskillelse), og hvordan disse risici kan håndteres i praksis.  

Målet er at afdramatisere risici ifm. bæredygtige løsninger og i stedet tilbyde håndterbare veje til, hvordan de konkrete risici kan identificeres og håndteres igennem hele byggeprojektet – og af alle dele af værdikæden. I projektet er der fokus på løsninger til mindre organisationer, der ikke har egentlige risikoafdelinger etableret, men som har høje ambitioner mht. bæredygtighed 

Vi har brug for din viden og erfaring 

Til projektet har vi derfor brug for din faglige og praktiske erfaring til at kunne give svar på bl.a.:

 • Hvilke typer af bæredygtige løsninger fravælges ofte, alene fordi de opleves som usikre eller risikofyldte?
 • Hvordan får man konkretiseret og vurderet den egentlige risiko – og hvilke reelle risici er der erfaringsmæssigt ved udvalgte materialer og løsninger?
 • Hvilke strategier eller tiltag kan vi anbefale til at håndteres forskellige risici?

Derudover ønsker vi at udvikle tjeklister med spørgsmål til typiske bæredygtighedsløsninger for at kortlægge og håndtere risici, og at udarbejde cases med konkrete eksempler på god risikohåndtering i praksis.

Vil du være med? 

Alle praktikere – rådgivere, bygherrer og entreprenører – er relevante her, så længe du har viden om og erfaring med identificering og/eller håndtering af risiko ifm. bæredygtige løsninger at dele ud af. 

Vil du bidrage med din faglighed og praktiske erfaring og deltage i 3-4 workshops om emnet? Som deltager får du: 

 • Mulighed for at påvirke Værdibygs kommende anbefalinger på området 
 • Viden om egnede metoder og værktøjer til håndtering af risiko ifm. bæredygtige løsninger 
 • Indsigt i gode eksempler på håndtering af risiko 
 • Erfaringsudveksling og netværk 

For at deltage skal du være ansat i en virksomhed, der er medlem hos en af de syv brancheorganisationer bag Værdibyg, og du skal kunne bidrage aktivt i drøftelsen af ovennævnte spørgsmål. 

Her kan du læse om, hvordan vi gennemfører projekter i Værdibyg   

Workshops afholdes både online og fysisk i BLOX (Bryghuspladsen, 1473 København K) og hos Grundejernes Investeringsfond (Ny Kongensgade 15, 1472 København K).

Foreløbige datoer for workshops:

 • 30. nov. kl. 9-12 i BLOX  
 • 9. jan. kl. 9-12 hos GI 
 • 6. feb. kl. 9-12 hos GI 
 • 5. mar. kl. 9-12 hos GI 

Det er ikke et krav, at man kan deltage i alle 4 workshops.

 Projektet er støttet af den filantropiske forening Realdania og Grundejernes Investeringsfond.