Kom med når Lean Construction-DK Netværket runder 2023-programmet af med et åbent temamøde om rådgiverens rolle i en lean byggeproces. Her skal vi bl.a. høre om, hvordan rådgiverens rolle har ændret sig de seneste år, og hvordan samspillet fungerer med bygherre og entreprenør, når lean processer skal reducere konfliktniveauet og bane vejen for det gode samarbejde i byggeriet.

Stort potentiale som rådgiver – og gennem hele værdikæden

En stadig større del af rådgiverens arbejde på projekterne handler om koordinering, processer, grænseflader, møder og aftaler mv. Derfor ligger der et stort potentiale i at optimere projektprocesserne og arbejde med projektmodeller, der reducerer bureaukrati og konflikter mellem byggeriets parter. Det skaber et behov for mere ensartede og lean processer, som fremmer samarbejdet og reducerer konfliktniveauet.

Det bløde er stenhårde forudsætninger for fælles succes

På temamødets første oplæg skal vi høre, hvordan Rambøll arbejder med at indfri det potentiale, der ligger i processerne, og hvordan de ser rådgiverbranchen bidrage til øget effektivitet i byggeriet. Hvilke konkrete lean metoder og værktøjer anvender rådgiverkæmpen i sine processer? Seniordirektør hos Rambøll, Johan Brandstrup Fegar vil bl.a. fortælle om behovet for, at få alle med på, at det ”bløde” er stenhårde forudsætninger for fælles succes. Samarbejde skal f.eks. på dagsordenen i alle projekter og i sin egen ret. Her er et løbende lean feedback loop afgørende for at tage konflikterne tidligt og konstruktivt.

Ved eftermiddagens andet oplæg  vil Jacob Svejgaard Vind, Senior Project Manager, COWI fortælle om rådgiverens rolle i en lean byggeproces og samspillet med bygherre og entreprenør på et konkret projekt.

Efter de to oplæg er der mulighed for at stille spørgsmål, debattere og udveksle erfaringer blandt temamødets deltagere. Til sidst har du mulighed for at give din mening til kende om årets program i Lean Construction-DK Netværket og komme med forslag og ideer til næste års arrangementer og netværkstilbud.

Arrangementet henvender sig til alle, der arbejder med lean, processer og tværgående samarbejder i byggeriet.

Program

  • 14.00 Velkomst og rammesætning af dagen ved Morten Skaarup Jensen, Lean Construction-DK Netværket
  • 14.10 Det bløde er stenhårde forudsætninger for fælles succes ved Johan Brandstrup Fegar, Senior Director, Industry & Buildings, Rambøll
  • 15.00 Pause
  • 15.10 Case-eksempel om rådgiverens rolle i en lean byggeproces ved Jacob Svejgaard Vind, Senior Project Manager, COWI
  • 15.45 Spørgsmål, erfaringsudveksling og debat
  • 16.00 Lean Construction-DK – året der gik og et kig frem mod 2024
  • 16.15 Eftersnak og æbleskiver for deltagerne i lokalet

Deltagelse er gratis og åbent for alle.

Tid: Torsdag den 30. november kl. 14.00-16.30.

Sted: Fæstningens Materialgård, BLOX, Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K, Mødelokalet ‘Los Angeles’.

Online deltagelse: Der er mulighed for at følge med i temamødet online, ved at vælge “online deltagelse” i tilmeldingsformularen herunder.