Kom med når Lean Construction-DK Netværket skyder 2024-programmet i gang med et åbent temamøde om produktivitetsmålinger på byggepladsen og de arbejdsmiljømæssige aspekter der ligger heri.

Screen byggepladsen for at forbedre produktiviteten

Vi ved, at arbejdsmiljø har en positiv sammenhæng med produktivitet, tidsforbrug og kvalitet, så der er umiddelbart god ræson i at måle og screene sine byggepladser for at forbedre produktiviteten. Vi ved også, at spildtiden nogle steder udgør 1/3-del af arbejdstiden, og at håndværkerne gerne vil arbejde mere effektivt.

Derudover giver nye teknologier nemmere adgang til at kortlægge arbejdsgange og produktiviteten, fx ved hjælp af sensorer, kameraer mm.

Overvågning eller arbejdsmiljø-gevinst?

Men disse målinger kan også opleves som overvågning. For hvad bliver data brugt til i forhold til den enkeltes arbejdsindsats? Hvor bliver data opbevaret? Og kan det få konsekvenser, hvis man gribes i at udføre arbejdet forkert i forhold til den instruktion, som man har modtaget, eller de regler som er på byggepladsen? Og hvordan håndteres det, hvis målinger udføres af byggeledelsen på tværs af firmaer?

De overvejelser sætter Lean Construction-DK Netværket og Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere fokus på, når vi holder møder i januar 2024.

Glæd dig til spændende oplæg fra flere forskere, entreprenør og håndværker!

Vi har samlet et stærkt hold af oplægsholdere og du kan denne formiddag se frem til oplæg fra:

Anne Gerdes, professor, Det Humanistiske Fakultet Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab, SDU

Anne forsker i kunstig intelligens og fokuserer på etiske spørgsmål, dataetik og AI Ethics by Design. Anne vil rammesætte dagens tema fortælle om den hårfine balance mellem overvågning og privathed.

Søren Wandahl, professor, Aarhus Universitet, Institut for Byggeri og Bygningsdesign

Søren har i mange år beskæftiget sig med byggeriets processer og produktivitet. Forskningsmæssigt fokuserer han på Construction Management og Søren er nationalt og internationalt anerkendt for sit arbejde med produktivitetsforbedringer og lean construction. Her skal vi høre om hvilke erfaringer der findes med produktivitetsmålinger og hvilke resultater forskningen kan påvise.

Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev, Seniorforsker cand.scient.soc., NFA

Jeppe er en del af Forskningsgruppen for sikkerhedskultur og arbejdsulykker på NFA og vil her præsentere et review af trends inden for forskning i VDC og andre teknologiske løsninger til arbejdsmiljøformål, herunder hvilke etiske udfordringer brugen af teknologier kan give.

Rune Vissing, projektleder, NCC

NCC har udført produktivitetsmålinger på flere af sine byggepladser og projektleder Rune Vissing vil her fortælle om entreprenørens overvejelser for og imod og hvilken værdi målingerne giver.

Danny Sjöberg, tømrersvend, NCC

Danny er tømrersvend i NCC Danmark og medarbejderrepræsentant i selskabets øverste virksomhedsbestyrelse. Danny vil her fortælle om håndværkerperspektivet på produktivitetsmålinger og hvilke bekymringer kollegaerne kan have i den forbindelse.

 

Arrangementet henvender sig til alle, der arbejder med lean, processer og tværgående samarbejder i byggeriet.

 

Program:

  • 09.00: Velkomst og introduktion
  • 09.15: Anne Gerdes, professor, Det Humanistiske Fakultet Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab, SDU
  • 09.45: Søren Wandahl, professor, Aarhus Universitet, Institut for Byggeri og Bygningsdesign
  • 10.15: Pause
  • 10.30: Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev, Seniorforsker cand.scient.soc., NFA
  • 11.00: Entreprenørperspektivet ved projektleder Rune Vissing, NCC
  • 11.20: Håndværkerperspektivet ved tømrersvend Danny Sjöberg, NCC
  • 11.30: Debat, workshop og opsamling
  • 12.00: Sandwich
  • 12.30: Tak for i dag

Deltagelse er gratis og åbent for alle.

Tid: Onsdag den 24. januar, kl. 9-12

Sted: Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 30, 8260 Viby J, Innovatoriet

Online deltagelse: Der er ikke en mulighed d. 24/1.

 

København + online: Temamødet afholdes også i København torsdag den 18. januar og her er der mulighed for at følge med online. Læs mere her: Temamøde i København