Meget tyder på, at et godt arbejdsmiljø og en god kultur på byggepladsen kan skabe bedre bundlinje, højere produktivitet og minimere antallet af ulykker. Men hvordan opnår man en god kultur, hvem er nøglepersonerne, og hvilke værktøjer og greb kan man bruge?

Lean Construction-DK Netværket og Videntjenesten inviterer bygherrer, entreprenører og andre med interesse for arbejdsmiljø og procesledelse til onlinemøde d. 19. januar. Her får du indblik i, hvordan arbejdsmiljøkoordinatorer og procesledere griber deres opgave an i forhold til at skabe en god kultur på byggepladsen og et godt arbejdsmiljø.

På dagen kan du høre oplæg fra forskere og praktikere, som belyser problemstillingen, og vi udveksler erfaringer om, hvordan deltagerne selv bidrager på deres bygge- og anlægsprojekter. Kan man lægge et godt grundlag for arbejdsmiljøet allerede under projekteringen?

Mødet foregår på onlineplatformen Zoom, og du vil modtage et link et par dage før mødet.

Program

  • Velkomst v. Lean Construction-DK og Videntjenesten
  • Oplæg v. Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø NFA, Jeppe Ajslev om forskningsprojektet Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering
  • Oplæg v. Aarhus Universitet, Søren Wandahl om forskningsresultater og om værdien af lean

Pause

  • Oplæg v. CASA, Simon Edelved Jakobsen om implementering af leanværktøjer
  • Små film med erfaringer fra projektledere på CASAs byggepladser
  • Workshop i mindre grupper
  • Tak for denne gang