Digitale værktøjer bliver vigtigere og vigtigere for at effektivisere processerne og optimere planlægningen i byggeriet, men hvilke værktøjer findes der, som kan understøtte metoder inden for Lean Construction, og hvad er erfaringerne?

Det kan du blive klogere på til online temamøde mandag d. 10. maj, hvor Lean Construction-DK Netværket igen inviterer eksperter og praktikere indenfor. Her kan du få indblik i, hvordan og hvilke værktøjer man arbejder med, og hvilke erfaringer der er gjort.

På et meget velbesøgt temamøde i februar gjorde Exigo og VisiLean os klogere på mulighederne ved lokationsbaseret planlægning kombineret med integreret BIM og principperne fra LPS (Last Planner System) i en digital kontekst. Til dette temamøde i maj skal vi først introduceres for den digitale platform DigiLEAN. Værktøjet indeholder bl.a. interaktive tavler, forbedrings- og hændelsesmodul og dynamisk A3 og projektledelse, der giver mulighed for nemt at visualisere data og styre processer og projekter efter lean-tankegangen.

Derefter skal vi zoome ind på mulighederne og fordelene ved at anvende BIM360 på byggeprojekter. Her tilbydes én samlet platform til at effektivisere alle faserne i et byggeprojekt. Det sikrer, at produktiviteten, kvaliteten og sammenhængen i projektet øges. Hvad enten du er bygherre, arkitekt, rådgiver eller entreprenør giver BIM 360 én samlet løsning til at samle data ét sted, hvilket letter samarbejdet på tværs af projektets parter og faser.

Temamødet henvender sig til bygherrer, projekterende, entreprenører, leverandører og alle andre med interesse for digital planlægning og processtyring i byggeriet.

Program med ca. tider:
  • 9.00: Velkomst og rammesætning v. Morten Skaarup Jensen, Lean Construction-DK Netværket
  • 9.10: DigiLEAN – Digital platform med værktøjer til lean og løbende forbedringer

Norske DigiLEAN er en konfigurerbar platform, der giver mulighed for nemt at visualisere data, mens du handler og følger op på aktiviteter i dynamiske handlingslister og tavler. DigiLEAN indeholder bl.a.:

Interaktive tavler

Forbedrings- og hændelsesmodul

Dynamisk A3 og projektledelse

v. Jan Kjetil Halvorsen, DigiLEAN (NO)

  • 9.40: BIM360 – Det nødvendige redskab til den moderne byggeproces

Med BIM 360 får du gennemsigtighed og kontrol over hele projektet samt én samlet platform til at effektivisere alle faserne i et byggeprojekt. Dine modeller kan visualiseres på din tablet, og alle data synkroniseres i realtid med den seneste version. Det sikrer, at din produktivitet øges markant samtidig med at du får bedre kvalitet og sammenhæng. Hvad enten du er bygherre, arkitekt, rådgiver eller entreprenør giver BIM 360 dig én samlet løsning til at samle data ét sted – og letter samarbejdet på tværs af projektets parter og faser.

v. Kenneth Staack Mortensen, Business Manager, BYG & ANLÆG, NTI A/S og Morten Strandgaard, Konsulent og projektleder i byggerisektionen, NTI A/S

  • 10.25: Praktiske erfaringer med digitale værktøjer, herunder BIM og BIM360

Praktikerens syn på anvendelsen af BIM og BIM360. Hvilke muligheder og fordele giver de digitale værktøjer i processen og hvilke hindringer og udfordringer står stadig uforløst tilbage?

v. Dennis Lund Christiansen, IKT-leder, ERIK arkitekter

  • 10.50: Spørgsmål og opsamling
  • 11.00: Tak for i dag

 

Temamødet er gratis og åbent for alle. Alle tilmeldte vil senest d. 7/5 modtage et link til temamødet.