Værdibyg inviterer her til et nyt møde i en serie af arrangementer, hvor du kan møde forskere og få indblik i deres viden om specifikke dele eller temaer i byggeprocessen. Denne gang skal vi høre fra Vibeke Grupe Larsen, som er i gang med et forskningsprojekt, der analyserer og sammentænker eksisterende evalueringsredskaber med den sociale livscyklusanalyse (SLCA).

Godt design af bygninger skaber varig social kvalitet

Grøn omstilling og miljømæssig bæredygtighed forudsætter, at vi reducerer vores energi- og ressourceforbrug. At bygge bæredygtigt handler imidlertid også om social værdiskabelse – et tema som generelt er underbelyst i byggebranchen i dag, men som kan og bør konkretiseres og integreres i den måde, vi evaluerer bygninger på. Fordi godt design af bygninger skaber varig social kvalitet og samfundsøkonomi for kunder og slutbrugere i en verden, der plejer at fokusere alene på tid og projektøkonomi.

Fælles sprog for social værdiskabelse skal være en del af byggeriets cirkulære løsninger

Vibeke Grupe Larsen præsenterer sit forskningsprojekt, der analyserer og sammentænker eksisterende evalueringsredskaber med den sociale livscyklusanalyse (SLCA), med alment boligbyggeri som case study.
Målet med forskningen er at bane vejen for udvikling af et fælles sprog for social værdiskabelse som en del af cirkulære løsninger for hele byggebranchen.

Arrangementet henvender sig til alle med interesse for social værdiskabelse i byggeriet og forskningen i byggeriets processer.

 

Program:

09:00: Velkomst ved Værdibyg

09:05: Oplæg ved Vibeke Grupe Larsen, PhD Forsker – Verdensmål / Bæredygtighed, Arkitekt MAA, Danske Arkitektvirksomheder

09:35: Spørgsmål og debat

10:00: Tak for i dag