Værdibyg inviterer her til et nyt møde i en serie af arrangementer, hvor du kan møde forskere og få indblik i deres viden om specifikke dele eller temaer i byggeprocessen.

Denne gang skal vi høre fra lektor Anne Klitgaard, der fortæller om sin Ph.d.-afhandling, som giver forskellige perspektiver på Projektledelse.

For at forstå kompleksiteten i projektlederens arbejde har Anne gennem observationer på en byggeplads undersøgt adfærd, praksis, værktøjer og guidelines, som projektledere kan vælge mellem, når de skal drive et projekt gennem udførelsesfasen. I sit oplæg viser Anne et dybt blik ind i projektledernes adfærd og praksis på byggepladsen og giver bud på, hvordan vi kan bruge denne viden i projektledelse fremadrettet.

Handlinger, som skaber mekanismer i projektet

I oplægget vil Anne sætte fokus på sammenhængen mellem handlinger og de mekanismer, som påvirker projektdeltagernes adfærd. Det kan eksempelvis være i situationer, hvor en projektdeltager hjælper en anden projektdeltager og der derved skabes et gensidigt afhængighedsforhold mellem de to, hvor modtageren af hjælp vil stå i en form for taknemmelighedsgæld til giveren. Dette skaber en ny mekanisme, som bliver afgørende for fremtidig adfærd i tilsvarende situationer.

Det er svært at forudsige konsekvensen af disse mekanismer, da den er afhængig af den konkrete situation. Derfor bør en projektleder betragte visse handlinger (f.eks. ”at hjælpe”) som tegn (semiotik) på, at mekanismer bliver skabt og vedligeholdt i byggeprojektet. Forståelsen for dette giver mulighed for bedre at forstå sin projektledelses-praksis og agere bedre ift. hvad der sker i nuet.

Anne Klitgaards Ph.d.-afhandling bærer titlen ”On Project Management – A semiotic approach to project-as-practice” og er udviklet i et samarbejde mellem Aalborg universitet og Professionshøjskolen UCN.

Arrangementet henvender sig til alle med interesse for en projektleders arbejde og forskningen i byggeriets processer.

 

Program:

09:00: Velkomst ved Værdibyg

09:05: Oplæg ved Anne Klitgaard, Lektor, PhD, Professionshøjskolen UCN

09:35: Spørgsmål og debat

10:00: Tak for i dag