Værdibyg inviterer her til et nyt møde i en serie af arrangementer, hvor du kan møde forskere og få indblik i deres viden om specifikke dele eller temaer i byggeprocessen. Dette specialafsnit af ”Mød forskerne” bliver lidt anderledes end vi plejer – både i forhold til indhold og format.

Hvordan opnår vi synergi mellem praksis og forskning i byggeriets processer?

Vi har inviteret professor emeritus Kristian Kreiner fra CBS til en samtale om samspillet mellem forskning og praksis og med en særlig vinkel på byggeriets processer og ledelse. Hvorfor er forskning en vigtig disciplin? Hvad er forskningens og forskernes rolle? Hvordan omsættes forskning til praksis? Og hvilket samspil bør vi ønske os mellem forskning og byggeriets virksomheder?

Som noget særligt har vi denne gang et lidt længere setup på 1½ time, og det vil være muligt at deltage enten online eller fysisk i BLOX i København. Formatet denne gang er en samtale mellem Kristian Kreiner og Rolf Simonsen baseret på Kristians mange års erfaringer på tværs af forskningsprojekter og samarbejder med byggeriets virksomheder. Der vil være god mulighed for at deltagerne kan byde ind med spørgsmål undervejs.

Arrangementet henvender sig til alle med interesse for forskningen i byggeriets processer.

Deltagelse er gratis og åbent for alle.

 

Program:

09:00: Velkomst ved Programdirektør Rolf Simonsen, Værdibyg

09:05: Samtale med professor emeritus Kristian Kreiner: Hvordan opnår vi synergi mellem praksis og forskning i byggeriets processer? 

10:00: Spørgsmål og debat

10:30: Tak for i dag

 

Der er mulighed for både fysisk og online deltagelse.