Kvalitetssikring er et vigtigt element i byggeprocessen, som er med til at sikre, at det endelige byggeri udføres i den ønskede kvalitet, til tiden og indenfor budgettet.

Vi har udarbejdet en vejledning om Kvalitetssikring, som dels udfolder kvalitetssikringsprocessens indhold og omfang, og dels giver konkrete anbefalinger til, hvordan de centrale kvalitetssikringsprocesser udføres i praksis.

Men vi hører samtidig fra de mange af branchens praktikere, der har berøring med kvalitetssikring i deres hverdag, at en vejledning kun er første skridt på vejen hen mod en bedre og mere værdiskabende kvalitetssikringsproces. Der er et udtalt behov for tværfaglig sparring og erfaringsudveksling om kvalitetssikringens mange aktiviteter – fra projektgranskning til fagtilsyn, fra udbudskontrolplaner til digitale værktøjer.

Det ønske og behov imødekommer vi nu ved at sætte et nyt netværk i søen med fokus på kvalitetssikring.

Fredag d. 1. oktober skyder vi netværket i gang med et opstartsseminar, hvor vi sammen med interesserede praktikere bl.a. vil drøfte:

  • Hvilket format skal netværket have – hvor mange gange skal vi mødes og hvor længe?
  • Skal vi mødes fysisk og/eller virtuelt?
  • Hvilke emner skal vi have på dagsordenen?
  • Hvilke oplægsholdere skal vi have fat i?
  • Skal der være workshop-elementer på netværksmøderne?
  • Skal der produceres noget – f.eks. mini-vejledninger – på møderne?
  • Hvor meget må et netværk koste?

 

Det er gratis at deltage i seminaret, som afvikles både fysisk i BLOX i København og virtuelt via TEAMS. Efterfølgende kan alle interesserede tilmelde sig netværket.