Værdibyg inviterer her til et nyt møde i en serie af arrangementer, hvor du kan møde forskere og få indblik i deres viden om specifikke dele eller temaer i byggeprocessen. Denne gang er emnet “Byggeriets (bæredygtige) transformation i et teknologisk og cirkulært perspektiv”. Hvordan kommer man fra idé til handling og hvordan skal de forskellige parter i byggeriet gå til opgaven?

Byggeriet har været en afgørende sektor i udviklingen af vores samfund, der er kendetegnet ved en høj grad af økonomisk og social bæredygtighed. Med den fortsatte befolkningstilvækst og urbanisering stiger de globale behov for boliger, skoler, transport og energiinfrastruktur. De nuværende byggepraksisser er imidlertid ikke bæredygtige, og derfor er det afgørende, at vi forstår byggeriets rolle i samfundet og formår at transformere byggeriet imod bæredygtighed, f.eks. baseret på cirkulær økonomi.

I dette møde i vores “Mød forskerne-serie” af arrangementer, vil Ph.d. og lektor på DTU Management, Christian Thuesen, præsentere sit igangværende arbejde med etablering af en forskningsdagsorden omkring byggeriets transformation i samarbejde med amerikanske forskere fra UC Berkeley og Stanford.

På mødet vil han:

  • præsentere to dimensioner af byggeriets transformation: 1 byggeriets transformation af samfundet og 2) transformationen af byggeriet som industri.
  • diskutere samspillet mellem byggeriets virksomheder, regulering og forskning,
  • præsentere konkrete danske og amerikanske cases der kobler bæredygtighed og teknologi samt
  • reflektere over hvad dansk byggeri kan lære (af) andre lande.

Link til artikel: Construction Transformation – Connecting Sustainability (Ends) and New Technology (Means)

 

Arrangementet henvender sig til alle med interesse for cirkulær økonomi og forskningen i byggeriets processer.

 

Program:

09:00: Velkomst ved Værdibyg

09:05: Oplæg ved Christian Thuesen, Ph.d., Lektor på DTU Management

09:35: Spørgsmål og debat

10:00: Tak for i dag