Værdibyg inviterer her til et nyt møde i en serie af arrangementer, hvor du kan møde forskere og få indblik i deres viden om specifikke dele eller temaer i byggeprocessen. Denne gang er emnet design af den gode evaluering (og hvordan man bruger resultatet) – med evalueringen af Københavns Kommunes strategiske partnerskaber som case.

Som et aktuelt og spændende eksempel fokuseres der på den uafhængig evaluering, der er der blevet gennemført i forbindelse med Københavns Kommunes udbud af to rammeaftaler om strategiske partnerskaber. Evalueringen har vurderet forløbet og effekterne af denne måde at udbyde og gennemføre byggeopgaver på, og målet er at sikre læring til bygherrer, ejendomsejere og byggesektorens aktører i øvrigt.

Følgestudie med to hovedspor

Evalueringen er gennemført som et følgestudie med to hovedspor hhv. en procesevaluering og en produktevaluering. Procesevalueringen er afrapporteret i en rapport fra december 2020, hvor fokus er på at belyse organisatoriske og processuelle konsekvenser af strategiske partnerskaber i en dansk kontekst. Dette er gjort ved at belyse centrale aspekter af, hvordan partnerskabsmodellen har påvirket traditionelle processer, praksisser og kompetencer.

Men hvordan designer man en god evaluering? Hvad er hovedresultaterne af evalueringen af de strategiske partnerskaber? Og hvad er den forskningsmæssige vinkel på evalueringen og resultater?

Det vil Ph.d. og Seniorforsker hos Build, Stefan Christoffer Gottlieb, gøre os klogere på til dette online temamøde tirsdag d. 24. august. Stefan har deltaget i et hav af evaluerings- og forskningsprojekter i byggeret og vil på mødet også komme ind på, hvordan evalueringen har spillet sammen med to ph.d.-projekter.

Arrangementet henvender sig til alle med interesse for evaluering i byggeriet og forskningen i byggeriets processer.

Program:

09:00: Velkomst ved Værdibyg

09:05: Oplæg ved Stefan Christoffer Gottlieb, Ph.d. Seniorforsker Build

09:35: Spørgsmål og debat

10:00: Tak for i dag