Værdibyg inviterer her til det tredje møde i en serie af nye online-arrangementer, hvor du kan møde forskere og få indblik i deres viden om specifikke dele af eller temaer i byggeprocessen. Denne gang er emnet budgetoverskridelser og økonomisk risikostyring, og du kan her være med til at forme projektet!

Om forskningsprojektet

Bygningsstyrelsen og DTU Management er gået sammen om et erhvervs-PhD-projekt for at skabe ny viden om, hvorfor store byggeprojekter ofte går over budget, og hvad vi kan gøre for at undgå det. Projektet har fokus på økonomisk risikostyring og udforsker, hvordan vi kan skræddersy risikostyringsprocesserne i en organisation, så de understøtter arbejdet med at sikre, at projekterne kommer i mål som aftalt.

Forskningsprojektet bygger på organisationsteori samt teori fra projektledelse og risikoledelse kombineret med principperne kendt fra LEAN for at sikre, at risikostyringsprocesserne bliver værdiskabende og spiller sammen med både den permanente organisation og de midlertidige byggeprojekter.

Vær med til at forme projektet!

Da projektet først er påbegyndt i sommeren 2020 og løber til og med 2023, er der ingen publicerede resultater endnu. På dagen vil du få et indblik i tidligere resultater inden for samme felt, som projektet bygger videre på, samt de foreløbige læringer der er gjort i projektet indtil videre. Herudover sættes fokus på de dilemmaer, man skal forholde sig til, når man arbejder med økonomisk risikostyring på virkelighedens byggeprojekter. Der bliver også tid til en dialog med deltagerne, hvor dine spørgsmål og kommentarer kan være med til at forme det videre forskningsarbejde.

Arrangementet henvender sig til alle med interesse for arbejdet med budgettering og økonomisk risikostyring – både bygherrer, rådgivere, entreprenører og andre med interesse for emnet.

Program:

09:00: Velkomst ved Værdibyg

09:05: Oplæg ved Andreas Claus Hansen, Erhvervs-PhD, Bygningsstyrelsen og DTU Management

09:35: Spørgsmål og debat

10:00: Tak for i dag