Værdibyg inviterer nu til det andet møde i en serie af nye online-arrangementer, hvor du kan møde forskere og få indblik i deres viden om specifikke dele af eller temaer i byggeprocessen. Denne gang er emnet DGNB-certificeret byggeri – og mere specifikt handler det om proceskriterier og totaløkonomi på vejen til bæredygtigheds-certificering.

Byggeriets processer kan bidrage til mere bæredygtighed i byggeriet på mange måder. Ønsker man sit byggeri DGNB-certificeret, er der flere elementer, der lægges vægt på – blandt andet en række proceskriterier og økonomiske kriterier, herunder totaløkonomi, der giver point til certificeringen.

Vi har inviteret Kim Haugbølle, seniorforsker fra BUILD ved Aalborg Universitet til at fortælle om proceskriterierne i DGNB og dele erfaringer og totaløkonomiske nøgletal fra analyser af ca. 100 DGNB-certificeringer. Der er godt med praktisk viden at hente. For eksempel vil du måske blive overrasket over at høre, hvor vigtig renhold er for driftsomkostningerne sammenlignet med omkostninger til energi.

Arrangementet henvender sig til alle med interesse for arbejdet med DGNB-certificeringer – både bygherrer, rådgivere, DGNB-konsulenter og andre med interesse for bæredygtigt byggeri.

Program

09:00: Velkomst ved Værdibyg

09:05: Oplæg ved Kim Haugbølle, seniorforsker fra BUILD ved Aalborg Universitet

09:35: Spørgsmål og debat

10:00: Tak for i dag