Værdibyg inviterer her til et nyt møde i en serie af arrangementer, hvor du kan møde forskere og få indblik i deres viden om specifikke dele eller temaer i byggeprocessen.

Denne gang er emnet Absolut Bæredygtighed, som er det primære omdrejningspunkt for Pelle Munch-Petersen, Adjunkt ved Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering (KADK).

Innovations of Nothing

Her søger Pelle at få klarhed over hvornår Absolut Bæredygtighed optræder og hvordan den operationaliseres metodisk i arkitekturen. I hans arbejde er det især de forhold, der skal til for at skabe en arkitektur, som er resultatet af et bæredygtigt mindset, som har hans interesse. Det er den arkitektoniske ‘adfærd’, som skal ændres og når vi begynder at tegne med et andet etisk afsæt end i dag opstår en ny arkitektur, som har et andet udtryk.

Tilgangen kalder Pelle Munch-Petersen for ’Tectonics of Avoidance’, og anvendt bredt; ’Innovations of Nothing’.

Arrangementet henvender sig til alle med interesse for Absolut Bæredygtighed i byggeriet og forskningen i byggeriets processer.

 

Program:

09:00: Velkomst ved Værdibyg

09:05: Oplæg ved Pelle Munch-Petersen, Adjunkt ved KADK

09:35: Spørgsmål og debat

10:00: Tak for i dag