Værdibyg inviterer her til et nyt møde i en serie af arrangementer, hvor du kan møde forskere og få indblik i deres viden om specifikke dele eller temaer i byggeprocessen.

Denne gang skal vi høre fra Emil Lybæk Jacobsen, som forsker i produktivitet og ”activity estimation” i byggeriet. Det vil sige dels automatisk at kunne måle, hvilken aktivitet en håndværker laver ud fra automatiseret dataindsamling, dels om det er værdiskabende arbejde eller ej og endelig at kunne forudsige hvad håndværkeren forventes at lave den næste time, halve dag etc.

Vigtig indikator for succesfulde byggeprojekter

Emil er i gang med et PhD-projekt med titlen ”Optimizing productivity estimations through deep learning classification and forecasting”, som udnytter nogle af de nyeste teknologier inden for machine learning til bedre at forstå produktivitet i byggeriet. Produktivitet er blandt de vigtigste indikatorer at måle på og optimere, hvis man vil udføre succesfulde byggeprojekter.

Byggeriets produktion kan bedre planlægges og styres, når vi har kendskab til, hvad håndværkerne laver – og hvor de arbejder. Emils forskning giver et spændende bud på, hvordan man på mikro-niveau kan estimere og arbejde med produktivitet helt ned til enkelte projekter og enkelte personer. Forskningen benytter bl.a. sensorer, der sidder på kroppen og holder øje med acceleration, gyroskop mm. Herved kan det bestemmes, hvilken slags arbejde håndværkeren laver.

Arrangementet henvender sig til alle med interesse for byggeriets produktivitet, brugen af machine learning og forskningen i byggeriets processer.

 

Program:

09:00: Velkomst ved Værdibyg

09:05: Oplæg ved Emil Lybæk Jacobsen, Ph.D Student, Construction Engineering and Management, Aarhus Universitet

09:35: Spørgsmål og debat

10:00: Tak for i dag

 

Mere om projektet:

Projektet er opdelt i tre overordnede faser: 1) Estimering af produktivitets-indikatorer ud fra sensor-data, 2) forudsigelse af fremtidige niveauer af produktivitets-indikatorer, og 3) kommunikation af disse estimater i digitale 3D miljøer ved brug af veletablerede lean principper.

Du kan finde mere information om Emils forskning på Aarhus Universitets hjemmeside her: Link