Traditionen tro uddeler Lean Construction-DK igen i år Procesprisen sammen med Boligfonden Kuben. Procesprisen gives til en organisation, et samarbejde eller et projekt, der i særlig grad har bidraget til at udvikle samarbejdet og arbejdsprocesserne inden for byggeriet. Særligt påskønnes initiativer, der via gode processer, viser vejen i den grønne omstilling.

På dette temamøde kan du møde de to finalister, der dyster om at vinde prisen i år! Hør dem præsentere deres projekt og hvorfor de skal vinde Procesprisen 2023.

De to finalister er “Statens Serum Institut: Ny frysebygning” og “DTU, Bygning 307: Inddragende byggeri på mindre projekter”. “Når vi er endt med Statens Serums Institut og DTU, skyldes det, at de har haft modet til at gå nye veje for at skabe en bedre samarbejdskultur,” siger direktør for Boligfonden Kuben og medlem af juryen Sidse Buch.

I et rekordstort kandidatfelt med hele 14 nominerede, skilte de to projekter sig særligt ud.

Om finalisterne:

Statens Serum Institut: Ny frysebygning

Projektparter: SSI, NIRAS, EK Entreprise, A2RK, Tscherning, Høyrup & Clemmensen, Caverion m.fl.

Højtsikret køle- og frysebygning (nybyg)

SSI har opført en højtsikret køle- og frysebygning på 1600 m2 til opbevaring af Covid-19 vacciner. Det var en akut byggesag, hvilket medførte en ekstremt hurtig eksekvering med fokus på flow og samarbejde, og der gik under en uge fra beslutning om opførelse til den første entreprenør startede arbejdet. Den normale opførelsestid for en tilsvarende bygning anslås til at være ca. to år. Til sammenligning tog dette projekt – med en aktiv byggeplads ca. 23 timer i døgnet – kun 4,5 måned.

”SSI og holdet bag frysehuset viser, at det er muligt at bryde markant med byggeriets ”projektstyringstrekant”; tid, pris og kvalitet er ikke et nulsumsspil. Det viser også, at man kan få et godt – og måske bedre – resultat på tværs af mange parametre ved at fokusere på ét enkelt, men fælles og meningsfyldt, mål og succeskriterie. Projektet er evalueret og kan bidrage med vigtig læring til andre,” udtaler juryen.

DTU, Bygning 307: Inddragende byggeri på mindre projekter

Projektparter: DTU, INTERN A/S, Molt Wengel og H+.

Renovering af laboratorielokaler

På DTU Lyngby Campus i bygning 307 forskes der bl.a. i bæredygtig energi og kvanteteknologi. Pilotprojektets formål var at bevise, at princippet om tidlig entreprenørinddragelse kan skaleres til mindre projekter. Den tilpassede udbudsform havde fokus på åben økonomi og sikring af alle aktørers plads ved bordet ved projekteringsopstart og under hele byggeprocessen, og der blev investeret i samarbejde helt fra start for at sikre en smidig og fleksibel byggeproces.

”Projektet udmærker sig ved en risikobevidst bygherre, der ønskede at udfordre tanken om, at inddragende byggeri kun kan benyttes ved store byggerier over 50 mio. Langt størstedelen af byggeprojekterne herhjemme ligger under 50 mio. Pilotprojektet viser blandt andet, at princippet om tidlig entreprenørinddragelse kan skaleres ned til mindre projekter, hvilket er perspektivrigt for store dele af byggebranchen,” udtaler juryen.

Program
  • 14.00 Velkomst og introduktion v. Lean Construction-DK Netværket og Boligfonden Kuben
  • Finalist 1
  • Pause
  • Finalist 2
  • Debat og afrunding
  • 16.30 Tak for i dag

Deltagelse er gratis og åbent for alle. Der er mulighed for både fysisk og online deltagelse.

Procesprisen præmierer en sammenhæng mellem gode dialogbaserede processer, god kvalitet og en stigende produktivitet og påskønner en indsats rettet mod etableringen af et ubrudt, effektivt flow i byggeriets produktion og montage. Procesprisen uddeles d. 9. november på Building Awards som en af flere priser. Building Awards er byggeriets store awardshow, hvor hele byggeriet samles for at hylde projekter, enkeltpersoner og organisationer, som har gjort sig ekstraordinært bemærket i branchen.

Building Awards afholdes i år på Moltkes Palæ i København. Læs mere om Building Awards 2023 på Licitationens hjemmeside.

Tid: Tirsdag d. 10. oktober, kl. 14.00-16.30

Sted: Kampmannsgade 4, 1604 København, mødelokalet ‘Fundamentet’.

OBS: Der er også mulighed for at følge med i temamødet online. Du vil senest dagen inden mødet modtage et link, hvis du sætter kryds i “online deltagelse” i tilmeldingsformularen nederst på siden.

Læs om de 14 kandidater, der var indstillet til Procesprisen 2023 her: Se de 14 kandidater