Byggeriets kvalitet er et begreb med mange facetter og er løbende til diskussion. For hvordan måler man kvalitet – arkitektonisk, teknisk, funktions- og oplevelsesmæssigt? Hvilke kriterier skal i spil, og hvordan sikrer man, at der er overensstemmelse mellem samfundets, bygherrernes og brugernes forventninger til det endelige resultat målt op mod, hvad der faktisk designes, skabes og leveres? 

Kvalitet som parameter 

På trods af de mange facetter i kvalitetsbegrebet vil det som hovedregel være muligt at måle kvaliteten over forskellige tidsperioder. Den tekniske og funktionsmæssige kvalitet af et byggeri er direkte målbart på færdiggørelsestidspunktet og efter en kort driftsperiode, mens den arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvalitet typisk kræver længere tid for at blive målbar. Mens den tekniske kvalitet typisk baserer sig på standarder og best practice i udførelsen og den funktionsmæssige kvalitet defineres af, om bygningen fungerer hensigtsmæssigt og er holdbar i brug og drift, rummer den arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvalitet det hele – funktion, teknik og æstetik. Denne opfattelse er mere end 2.000 år gammel, og blev slået fast af den romerske arkitekt og ingeniør Vitruvius (ca. 75 f.Kr.-25 f.Kr.) i dennes store værk; De architectura, om end han her definerede faktorerne som Utilitas (bekvemmelighed), Firmitas (holdbarhed) og Venustas (skønhed). 

Sikring af kvaliteten 

Kvaliteten opstår selvsagt ikke ud af det blå, men kræver faglig forståelse og samarbejde på tværs af hele værdikæden. Tilmed kan der i en modernes kvalitetsforståelse tilføjes en fjerde faktor, nemlig den økonomiske værdi, hvor de normalt afgrænsede ressourcer spiller en rolle fra starten af et udtænkt og planlagt byggeri. Ingen af disse aspekter er nye, men må til stadighed diskuteres og struktureres, og som det seneste værktøj hertil, lancerede Værdibyg for nyligt sin nye vejledning om kvalitetssikring i byggeriet, som netop er blevet til gennem samarbejde mellem byggeriets forskellige parter. 

Med denne minikonference vil Værdibyg og Renovering på Dagsordenen (RpD) gerne skabe et rum for inspiration og diskussion om, hvordan vi bedst skaber og sikrer kvalitet i byggeriet, og vi har derfor inviteret en række spændende oplægsholdere til at give bolden op. 

Program 

13.00

  • Velkomst og rammesætning v/Renovering på Dagsordenen og Værdibyg 
  • Arkitektonisk kvalitet er andet end æstetik v/Johnny Svendborg, formand for Akademisk Arkitektforening 
  • Byernes overlevelse beror på byggeriets kvalitet v/Tina Saabye, stadsarkitekt i Gladsaxe Kommune  
  • Pause og samsnak 
  • Bygherren er selv ansvarlig for kvaliteten i byggeriet v/Mette Thiberg, udviklingsdirektør, ELF Development Øst  
  • Kort præsentation af vejledningen Kvalitetssikring v/Værdibyg – spørgsmål og diskussion 

16.00

  • Networking og et lille glas 

 

Det er gratis at deltage, men antallet er pladser er begrænset, hvorfor tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. 

Retten til ændringer i programmet forbeholdes.