AB18 lægger op til mediation

Der er med AB18 indført nye og hurtigere processer for tvisteløsning. Forhandling, mediation, mægling og hurtig afgørelse er nye elementer i aftalesættet, der i sin nye version har øget fokus på færre tvister mellem parterne og at eventuelle uoverensstemmelser bliver løst hurtigere og billigere. Parterne er dermed nu forpligtet til at søge deres tvister løst enten ved at tale sig til rette i en fri forhandling eller assisteret gennem mægling eller mediation inden en traditionel voldgift.

Uvidenhed og usikkerhed om mediation og mægling vurderes at være en betydelige barriere for, at den nye praksis bliver udbredt i branchen. Derfor er der brug for at afmystificere begreberne og give konkrete eksempler på, hvordan et mediations- eller mæglingsforløb gennemføres, og hvad det kræver af de involverede parter. Dette projekt vil gennem workshops udvikle en vejledning til byggeriets praktikere med overblik, inspiration og tjeklister over processer, værktøjer og muligheder til byggeriets virksomheder, så tvister kan løses hurtigere og billigere end vi kender det i dag.

Som deltager får du:

  • Indsigt i og overblik over tvisteløsning i det nye AB
  • Indblik i andres erfaringer med mediation og mægling
  • Viden om egnede værktøjer til at gennemføre en effektiv og værdiskabende mediation eller mægling
  • Mulighed for at påvirke Værdibygs kommende anbefalinger på området
  • Erfaringsudveksling og netværk

Vil du være med?

Vi søger praktikere til tre workshops om mediation og mægling. Vi søger bygherrer, rådgivere og udførende, der har erfaring med eller stor interesse for mediation og mægling.

Workshop I: den 23. maj kl. 13-16

Workshop II: den 26. juni kl. 9-12

Workshop III: den 20. august kl. 13-16

Vi forudsætter, du kan deltage i alle tre workshops, der bliver afholdt i Københavnsområdet.

 

Læs vilkår for deltagelse og hvordan Værdibygs projekter gennemføres.

 

Særlig tak til Boligfonden Kuben, der støtter udarbejdelsen af den nye vejledning om mediation og mægling.