Lean Construction-DK Netværket inviterer til åbent temamøde, hvor vi skal præsenteres for en ny cloud-baseret softwareløsning til planlægning af byggeri, som sætter byggeteams i stand til at planlægge og udføre produktionskontrol på alle aspekter af bygge-, infrastruktur- og energiprojekter ved at kombinere lokationsbaseret, Takt Time og Gantt-planlægning.

Optimering af flow, takt og ressourcer 

En af hjørnestenene i Lean Construction er at skabe et godt flow i planlægningen og eksekveringen af byggeprocessen. Dette gøres typisk ved bl.a. at inddrage ”bemanding” og ”lokation” i sin planlægning (cyklogrammer), hvor aktiviteterne er lagt så de ikke kolliderer og fagene arbejder i samme ’takt’.

Ved at få blik for problemerne tidligt i planlægningen er det muligt at rette uhensigtsmæssigheder og tilrettelægge en byggeproces, hvor der ikke er kollisioner mellem fagene, og hvor plads, tid og ressourcer udnyttes optimalt. Men hvad gemmer sig mere konkret bag metoden “lokationsbaseret tidsplanlægning”, og hvad er status på anvendelsen i Danmark?

Erfaringerne viser, at man bygger mindst 20 % hurtigere ved at gøre sin tidsplan lokationsbaseret og derved optimere flow, takt og ressourcer.

Oplæg med udgangspunkt i konkrete cases

Kristian Birch Pedersen, Adm. Direktør og Indehaver, Tactplan/Exigo vil give en uddybende introduktion til lokationsbaseret tidsplanlægning. Vi får på mødet en live demonstration i Tactplan og Exicute, og Kristian vil fortælle om, hvordan bygherre, med denne metode, kan sikre sig mod pludseligt opståede forsinkelser i tidsplanen. Han vil vise, hvordan forsinkelserne kan identificeres, før de opstår, så der kan rettes op i tide. I præsentationen inddrages resultater fra en konkret case på et sygehusbyggeri i Island.

Vi skal også møde bygherren fra Nyt Hospital Nordsjælland, som fortæller om hvorfor man som bygherre har taget styringen ift. tidsplanlægning på det enorme barmarksprojekt. Hvorfor er detaljeret viden om tidsplanen vigtig for bygherre? Er det ikke byggeledelsen der er ansvarlige for det?

Arrangementet henvender sig til alle, der arbejder med tidsplaner og planlægning i byggeriet.

 

Program [ret til ændringer forbeholdes]

  • 14.00  Velkomst og rammesætning af dagens ved Morten Skaarup Jensen, Lean Construction-DK Netværket
  • 14.15  Bygherrens perspektiver på optimering af tidsplanen og hensigtsmæssig planlægning ved Lasse Krebs Manniche, Lead of Planning and Execution, Nyt Hospital Nordsjælland
  • 14.55  Bedre flow og færre “start og stop” med det lokations-baserede planlægningsværktøj ’Tactplan’ ved Kristian Birch Pedersen, Adm. Direktør og Indehaver, Tactplan/Exigo
  • 15.40  Debat og afrunding
  • 16.00  Netværk og eftersnak
  • 16.30  Tak for i dag

 

Deltagelse er gratis og åbent for alle.

Tid: Torsdag d. 27 oktober, kl. 14.00-16.30

Sted: Fæstningens Materialgård, BLOX, Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K, Mødelokalet ‘Los Angeles’

Online deltagelse: Der er mulighed for at følge med i temamødet online. Du vil senest dagen inden mødet modtage et link, hvis du vælger “online” deltagelse i tilmeldingsformularen herunder.