Lean Construction-DK Netværkets studiekreds er et fagligt forum, hvor vi i et entusiastisk fællesskab udvælger nye og konkrete elementer af Lean Construction og analyserer, diskuterer, erfaringsudveksler og perspektiverer.

 

Til hvert møde læser vi en eller flere tekster (på dansk eller engelsk), og sammen drøfter vi dem for at udvikle ideer og værktøjer samt diskuterer, hvordan de kan passe ind i en dansk kontekst. Emnerne fastlægges i studiekredsen efterhånden, men kunne eksempelvis være:

  • Integrated Project Delivery
  • Target Value Design
  • First Run Studies
  • Nye Lean Construction værktøjer

 

Tanken er, at vi i studiekredsen drøfter samme emne over flere møder, hvor vi mellem møderne kan afprøve ideer og værktøjer i eget arbejde og derefter dele erfaringerne med resten af gruppen.

 

For at deltage i netværket skal du:

  • Være medlem af Lean Construction-DK netværket
  • Have lyst til og mulighed for at læse 1-2 tekster til hvert møde
  • Have mod på at afprøve nye ideer og værktøjer i dit daglige arbejde
  • Være indstillet på at dele viden og erfaringer med de øvrige i netværket.

 

 

Tid:
Første møde er d. 16. april kl.  9.30-11.00

Sted:
Vores første møde afholder vi online i Microsoft Teams (som tilmeldt modtager du et browser-link).

 

Studiekredsen er kun for medlemmer af Lean Construction-DK Netværket.

Bliv medlem af Lean Construction-DK Netværket her