Bygge- og anlægsprojekter er komplekse, og der er mange muligheder for at projekter kører af sporet. Vurdering af risiko er en vital forudsætning for at træffe de rigtige beslutninger  og skal være central del af både planlægning og styring af projektet, hvor alle parter skal bidrage.

Værdibygs nye vejledninger om risikostyring indeholder anbefalinger til:

 

•    Etablering af risikostyring

•    Risikostyring i udbud og tilbud

•    Risikostyring på byggeprojekter

•    Værktøjer og eksempler til risikostyring

 

Målgruppen for vejledningerne er både bygherrer, der kan skabe det gode grundlag ved etableringen af risikostyring, og de rådgivere og udførende, der behandler risiko i udbudsfasen og gennemfører risikostyring på projekter.

Til lanceringen får du indblik i, hvordan den systematiske risikostyring hos Vejdirektoratet udføres, hvordan et så komplekst projekt som Ny Nørreport havde styr på sine risici hele vejen igennem, og hvordan god risikostyring hos Aarsleff giver bedre tilbud og bedre styring af projekter.

Program

 

Velkomst 

v. Værdibyg

Præsentation af de fire nye vejledninger

v. Mikael Thyssen, NIRAS & Karim Cedric Meaouia, CK&CO

 

System og proces går hånd i hånd hos Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har arbejdet systematisk med risikostyring i mange år, og har opbygget velfungerende processer og systemer til håndtering af risici på alle anlægsprojekter. Risikostyringen er desuden overført til aktuelle byggeprojekter i Vejdirektoratet. Det har bidraget væsentligt til en øget sikkerhed for, at projekter afleveres inden for budgettet – og ofte før tiden.

v. Trine Holst Veicherts, Risk Manager, Vejdirektoratet

 

PAUSE

 

”Lidt bekymret er man vel altid?” Hands-on risikostyring på Ny Nørreport

Når Danmarks travleste station skal renoveres imens den stadig er i drift, er det kritisk at risikostyringen fungerer i alle led i projektet. Det lykkedes på Ny Nørreport, hvor hele organisationen spillede sammen for at holde styr på risici hele vejen igennem projektet.

v. Mikael Bredsdorff, Civilingeniør, EMCON

 

Er risiko altid 5%?  Entreprenørens risikostyring giver bedre projekter

Den systematiske tilgang og analyse af risiko giver ikke blot bedre projekter, men også robusthed over for påvirkninger udefra. Risici er meget mere end 5%, man lægger på prisen til sidst. Aarsleff arbejder med risikostyring så snart de hører om et projekt første gang. Det giver bedre tilbud og sikkerhed for projektets økonomi.

v. Jannik Iversen, Ingeniør,  Aarsleff

 

Afrunding

 

Netværk med snak og snacks