Store renoveringsprojekter af bolig- og erhvervsejendomme er kendetegnet ved høj kompleksitet og krav om at leve op til nye energi- og miljøkrav. Det kræver en grundig forberedelse og en gennemtænkt udførelse.

Uforudsigeligheden i renoveringsprojekter skal imødegås med agile metoder og værktøjer. Derfor har Lean Construction-DK Netværket har sammen med LivingLean og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi/BUILD) siden sommeren 2020 undersøgt, hvordan man med lean-værktøjer og -metoder kan styrke samarbejdet på renoveringssager i både projekterings- og udførelsesfasen. Formålet med udviklingsprojektet har bl.a. været at udvikle værktøjer, der baseret på grundtanken om lean, skaber bedre kvalitet og højere produktivitet og øger aktørernes indsigt i og forståelse for den samlede byggeproces.

Kom med til lancering af udviklingsprojektets resultater og hovedkonklusioner

På temamødet d. 14. december skal vi præsenteres for resultaterne og hovedkonklusionerne fra udviklingsprojektet, hvor det overordnede formål har været at forbedre produktiviteten i et helhedsorienteret perspektiv med fokus på både effektivitet, kvalitet og samarbejde.

Ved at følge en igangværende renoveringsopgave af 124 rækkehuse i Birkerød, har udviklingsprojektet haft et konkret renoveringsprojekt og fulgt aktører på renoveringsopgaven tæt. Det har givet en inkluderende og tillidsfuld tilgang til at afprøve samarbejdsmodeller og lean på renoveringsopgaven. I forløbet er der arbejdet systematisk med data, målinger og interviews for at følge udviklingen over tid.

Dette arrangement henvender sig til projektledere, byggeledere og øvrige ansvarlige i renoveringsprojekter, dvs. bygherre, rådgivere og entreprenører samt andre med interesse for det tværfaglige samarbejde i byggeriet.

Tak for i år

Temamødet markerer også årsafslutningen i Lean Construction-DK Netværket, hvor vi i den sidste times tid samler op på året der gik og ser frem mod et spændende år 2022.

Deltagelse er gratis og åbent for alle. Der er mulighed for at kigge med online som passiv deltager.

 

Program [opdateres]:

14.00: Velkomst og rammesætning v. Morten Skaarup Jensen, Lean Construction-DK Netværket

14.10: Præsentation af de væsentligste resultater fra udviklingsprojektet ’Lean i renoveringsprojekter’ v. Peter Rishøj, Partner, LivingLean

14.35: Den oplevede værdi hos byggeledelsen på ‘Byager Vænge’ v. Mark Stender og Mikkel Salomon,  Ole Jepsen A/S

15.05: Pause

15.15: Eksternt oplæg  [oplægsholder tilføjes]

15.45: Opsamling og afrunding

16.00: Året der gik i Lean Construction-DK Netværket og et kig frem mod 2022

16.30: Gløgg og æbleskiver

17.00: Tak for i dag

 

Projektet ‘Lean i renoveringsprojekter’ er støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond.

 

Tid: Tirsdag d. 14. december, kl. 14.00-17.00

Sted: Fæstningens Materialgård, BLOX, Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K, Mødelokalet ‘Los Angeles’

OBS: Der er også mulighed for at følge med i temamødet online. Du vil senest dagen inden mødet modtage et link, hvis du sætter kryds i “online deltagelse” i tilmeldingsformularen nederst på siden.