Kom med når Værdibyg udgiver en ny vejledning med anbefalinger og værktøjer til, hvordan du får kontrakten op af skuffen og anvender den som et aktivt element i forhold til at fremme tilliden, samarbejdet og værdiskabelsen i byggeprojekter.

Komplekse kontrakter kræver systematisk kontraktstyring

I takt med at byggeriet er blevet mere komplekst, og en aftale ikke længere bare er et håndslag, men en kompleks samling af dokumenter og kontrakter mellem mange parter, er der blevet gradvist mere brug for systematisk kontraktstyring på byggeprojekter.

Desuden har de seneste opdateringer af AB-systemet øget behovet for en professionaliseret tilgang til denne disciplin ved at præcisere processerne og ansvarsfordelingen i forbindelse med kontraktstyringen.

Kontraktstyring som et aktiv i byggeprocessen

Kontrakten i et byggeprojekt kan andet end at fastslå, hvem der har retten på sin side. Anvendt rigtigt kan kontakten være et aktiv i byggeprocessen, som er med til at understøtte det ønskede samarbejde. På mange projekter styres kontrakterne reaktivt (passivt) fremfor proaktivt (aktivt), men kontakterne og kontraktstyringen bør i langt højere grad tænkes ind i projektet som et aktivt element i forhold til at fremme tilliden, samarbejdet og øge værdiskabelsen i projektet.

Få parternes perspektiver og specialisternes anbefalinger

På den baggrund har Værdibyg udarbejdet en ny vejledning om kontraktstyring, som vi lancerer den 12. december. Til lanceringen får du mulighed for at høre forskellige specialisters perspektiver, anbefalinger og erfaringer ift. god kontraktstyring, når der er oplæg fra Malcolm Costigan, chefkonsulent, Byggeri København, Frederik Schou-Hansen, COO, arkitekt MAA, CEBRA Architecture og Henrik Ingeman Nielsen, kontraktchef, Enemærke & Petersen a/s.

Ny vejledning sætter kontraktstyring på dagsordenen

Vejledningen indeholder gode råd og anbefalinger til, hvordan de enkelte parter håndterer de forskellige indsatser, som er en del af en god styring af de indgåede kontrakter i et bygge-projekt – uagtet entrepriseform.

Med afsæt i AB-systemet understreger vejledningen også vigtigheden af at kende fordelingen af roller og ansvar igennem kontraktens forskellige faser. Desuden er det hensigten, at vejledningen skal bidrage til, at kontrakterne bliver brugt som et aktiv i byggeprocessen; som et middel til værdiskabelse gennem forebyggelse misforståelser og konflikter og skarpere fokus på projektets samlede bedste.

Arrangementet henvender sig til praktikere i byggeriet, der som en del af deres arbejde beskæftiger sig med kontraktindgåelse, projekt- og kontraktstyring.

Program:

14:00: Velkomst ved Værdibyg

14.10: Præsentation af vejledningen ved Lars Boe Riber og René Guldfeldt Søegaard, Rambøll Management Consulting A/S

14:30: Tre perspektiver på kontraktstyring

  • Bygherren: Malcolm Costigan, chefkonsulent, Byggeri København
  • Rådgiveren: Frederik Schou-Hansen, COO, arkitekt MAA, CEBRA Architecture
  • Entreprenøren: Henrik Ingeman Nielsen, kontraktchef, Enemærke & Petersen a/s

15.45: Opsamling og afrunding

16:00: Bobler og eftersnak (for deltagerne i lokalet)

16:30: Tak for i dag

Tid: Mandag d. 12. december, kl. 14-16.30

Sted: Fæstningens Materialgård, Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K, mødelokalet ‘Los Angeles’.

Der er også mulighed for at følge med i temamødet online. Vælg “online deltagelse” i tilmeldingsformularen nederst på siden.

Deltager du fysisk i lanceringen, vil det være muligt at få et eksemplar af den nye vejledning med hjem. Og ellers vil vejledningen – efter lanceringen – kunne downloades gratis her på Værdibygs hjemmeside.

Publikationen udgives af brancheinitiativet Værdibyg med støtte fra den filantropiske forening Realdania.