Vær med, når Værdibyg lancerer to nye vejledninger om Budgettering og Økonomistyring, som skal hjælpe branchen til færre budgetoverskridelser og en bedre byggeproces den 14. juni.  

Byggebranchen har længe været plaget af en skadelig kultur og et usundt spil om økonomien. Det skal der tages et opgør med. Der skal mere realisme ind i budgetterne i byggeriet og parterne skal sige fra med et veldokumenteret og fagligt argument og gøre opmærksom på de udfordringer og den mangel på sammenhæng, der kan være i et projekt.  

God budgettering og økonomistyring er afgørende for et projekts succes 

Et gennemarbejdet og realistisk budget kan lægge grunden til et godt samarbejde, hvor ingen parter bliver klemt i processen. Sammen med et kompleks af dokumenter (udbuds- og projektmateriale, kontrakter, forudsætninger mv.) danner et solidt budget desuden et godt grundlag for den efterfølgende økonomistyring. 

Under udførelsen følges der i økonomistyringen løbende op med registreringer og kontroller samt tilhørende analyser. Dette kan være med til at holde et byggeprojekt på sporet og danne grundlag for gode beslutninger, når der sker ændringer eller skal foretages valg. Dertil kommer et stort arbejde med at opgøre og afregne udførte opgaver samt rapportere nøgletal og fremdrift til eget bagland, projektets styregruppe samt samarbejdspartnere.  

Der er mange opgaver og roller at holde styr på for at få udarbejdet et godt budget og sikre en god økonomistyring.  

To nye vejledninger viser vejen til færre budgetoverskridelser 

Værdibyg lancerer nu to nye vejledninger som giver råd, metoder og værktøjer til branchen og som skaber indsigt i og overblik over processen i det nye regelsæt: 

  1. En vejledning om budgettering, der giver retningslinjer for, hvordan man som bygherre eller rådgiver udarbejder et indledende budget i projektets tidlige faser og efterfølgende kvalificerer og detaljerer budgettet frem mod udførelsen.  
  2. En vejledning om økonomistyring, der bl.a. beskriver, hvilke elementer der skal overvejes og planlægges som en hjælp til effektiv økonomistyring i byggeprojekter. Vejledningen fokuserer på de økonomiske strukturer, der skal opbygges og vedligeholdes for at have et godt analysegrundlag og dermed også god økonomistyring. Vejledningerne er suppleret af en række bilag med værktøjer og eksempler. 

Arrangementet henvender sig til alle, der arbejder med budgettering og økonomistyring i byggeriet. Der er mulighed for at følge med online. Vælg blot ”online deltagelse” i tilmeldingsformularen herunder og du vil modtage et Teams-link senest dagen før lanceringen. 

Program 

14.00: Velkomst og introduktion v. Rolf Simonsen, Programdirektør, Værdibyg 

14.10: Præsentation af vejledningerne v. Morten Skaarup Jensen, seniorprojektleder, Værdibyg og Mads Blaabjerg, projektleder, Emcon A/S 

14.45: Proces og anvendelsen af erfaringstal i budgetteringen i Esbjerg Kommune v. Carsten Schlein,
Ejendomschef, Esbjerg Kommune 

15.05: Sådan håndterer du de ”klassiske” problemstillinger i økonomistyring v. Jens Henrik Birkmose, Seniorrådgiver, Birkmose Consulting ApS 

15.25: Rådgiverens arbejde med et godt og stabilt budget v. Martin Praëm, projektleder CORNELIUS VÖGE Atelier for Arkitektur 

15.45: Opsamling og afrunding 

16.00: Netværk og bobler 

16.30: Tak for i dag 

 

Deltagelse er gratis. 

Publikationerne er udarbejdet med støtte fra Realdania.

OBS: Der er plads til 40 personer i lokalet. Du kan derfor risikere at komme på venteliste. Alle tilmeldte får direkte besked.