Lancering: Ny vejledning om bæredygtighedsledelse

Bæredygtighedsledelse er en central del af den grønne omstilling af byggeriet. Det er bæredygtighedslederen, der sikrer, at det endelige byggeri lever op til krav og målsætninger om bæredygtighed. Derfor er det afgørende, at få styr på denne nye disciplin. Nu lancerer Værdibyg en vejledning, som samler erfaringer med og anbefalinger til bæredygtighedsledelse fra praktikere på tværs af værdikæden.

Med ønsket om mere bæredygtigt byggeri, udfordres den byggeproces, vi kender i dag. Nye og gamle materialer introduceres, der stilles krav til specifik dokumentation, der udvikles ny viden og nye aktører involveres. Alt dette skal spille med den eksisterende byggeproces, hvis de høje ambitioner om bæredygtighed også skal være at finde i det endelige byggeri. Derfor er der behov for en ny type ledelsesindsats, hvor der er fokus på den bæredygtige del af byggeprocessen.

”Bæredygtighedsledelse er afgørende for at få bragt bæredygtighed ind i de nødvendige beslutningsrum og for at få gennemført de aktiviteter, som gør byggeprojekterne mere bæredygtige,” udtaler seniorprojektlederchef i Værdibyg Stephan Sander, som er en af to projektledere på vejledningen, som lanceres den 30. marts med mulighed for både fysisk og online deltagelse.

En vejledning med afsæt i nuværende best practice

Bæredygtighedsledelse er en ny disciplin, som endnu ikke er integreret i byggeriet i praksis. Det er stadig kun en lille del af byggeriets praktikere, der har erfaringer med bæredygtighedsledelse. Ca. tyve af disse praktikere fra hele byggeriets værdikæde har været med i tilblivelsen af vejledningen, og har delt gode og dårlige erfaringer gennem et workshopforløb, hvor de også har udarbejdet anbefalinger til, hvordan bæredygtighedsledelse bedst gennemføres i praksis.

”Vejledningen tager afsæt i nuværende best practice og beskriver, hvad bæredygtighedsledelse går ud på, hvilke opgaver det omfatter, hvilke kompetencer det kræver, det nødvendige samspil med andre aktører og hvilke værktøjer der kan anvendes,” udtaler seniorprojektleder Mette Skouenborg.

Program

  • 14.00 Velkomst v/ Værdibyg
  • 14.10 Introduktion til vejledningen
  • 14.40 Spørgsmål og diskussion
  • 15.00 Praktiske perspektiver
    En bygherre, en rådgiver og en entreprenør giver deres bud på, hvordan bæredygtighedsledelse bedst udføres i praksis – og hvad man skal være opmærksom på
  • 15.30 Afrunding og herefter netværk
  • 16.00 Tak for i dag

Tilmeld dig

Til lanceringen får du en introduktion til vejledningen og efterfølgende giver en bygherre, en rådgiver og en entreprenør deres bud på, hvordan bæredygtighedsvejledning bedst udføres i praksis – og hvad man skal være opmærksom på.

Lanceringen finder sted den 30. marts fra 14-16 på Københavns Universitet, Universitetsbiblioteket, Fiolstræde 1. Der er også mulighed for at deltage online.

Vejledningen er udarbejdet med finansiering fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond.