Vær med, når Værdibyg den 19. august kl. 9.00 – 11.00 lancerer hele to nye vejledninger om henholdsvis projektgennemgang og fagtilsyn. Her vil en bygherre, en rådgiver og en entreprenør bidrage med forskellige perspektiver på, hvordan vi sikrer det gode og værdiskabende fagtilsyn og projektgennemgangsproces. Derudover præsenterer vi vejledningen og giver plads til spørgsmål og diskussion.

Projektgennemgangen skaber værdi for alle

Projektgennemgangen, der med revisionen af AB-systemet er blevet gjort til en obligatorisk aktivitet, er en enestående mulighed for, at parterne i et projekt kan tale sammen, inden udførelsen går i gang. Her kan man drøfte både risiko, udfordringer og uklarheder, og få løst problemer tidligt, som ellers ville koste mange ressourcer, hvis de skulle løses, når vi står på byggepladsen, og sagen buldrer afsted.

Det giver mening at gøre noget ud af projektgennemgangen, og derfor har Værdibyg sammen med praktikere fra hele værdikæden, udarbejdet en vejledning til den gode og værdiskabende projektgennemgang, som I højere grad bør anskues som en proces end en enkeltstående aktivitet.

Fagtilsyn sikrer kvalitet og fremdrift

Omfanget af fejl og mangler i et bygge- eller anlægsprojekt kan mindskes betydeligt ved et effektivt fagtilsyn. Fagtilsynet er en helt central opgave i byggeprocessen i forhold til at sikre, at tanker og løsninger fra projektmaterialet udføres som tænkt, men også for at sikre, at tvivlsspørgsmål løses effektivt og fornuftigt på byggepladsen.

Vejledningen indeholder en gennemgang og anbefalinger til, hvordan bygherren, den projekterende rådgiver, entreprenøren, håndværkerne og fagtilsynet kan samarbejde om at udføre det værdiskabende fagtilsyn, der både undervejs i processen kan være med til at mindske omfanget af fejl og mangler, men som i sidste ende også er med til at sikre et veldokumenteret bygge- eller anlægsprojekt. Fagtilsynet er ikke bare en vigtig brik i kvalitetssikringen af et bygge- eller anlægsprojekt – det er også en vigtig funktion, der sikrer at udførelsen sker effektivt.

Program

  • Velkomst v. Værdibyg
  • Præsentation og gennemgang af vejledningerne v. Niels Christian Toppenberg, COWI
  • Den gode projektgennemgang og det værdiskabende fagtilsyn – perspektiver og gode råd fra:

Bygherren v. Frederikke Gludsted, Bygningsstyrelsen

Rådgiveren v. Carsten Bornhøft, Sweco

Entreprenøren v. Henriette Quebec, Pihl

  • Spørgsmål og diskussion
  • Tak for i dag

Det er gratis at deltage i lanceringen, som afvikles via Microsoft Teams.