Strategiske partnerskaber er en forholdsvis ny aftale- og samarbejdsform i byggeriet, hvor en bygherre udbyder en portefølje af kommende opgaver over en årrække i en samlet pakke til et leveranceteam. Det længerevarende samarbejde – og gentagelser i projekter og processer – giver mulighed for større budgetsikkerhed, færre konflikter og bedre kvalitet til glæde for både bygherre og leveranceteam.

Det er samtidig en samarbejdsform, der stiller store krav til alle de involverede parter om at have vilje, robusthed og kompetencer til at opbygge og indgå i tillidsbaserede relationer og udarbejde fælles forretningsmodeller og processer. Etablering af et sådant samarbejde er en innovations- og forandringsproces, der indebærer ændringer i de fleste organisationer. Det kræver, at alle involverede parter tilsidesætter ensidige interesser og hurtige resultater for egen virksomhed og i stedet satser på – og arbejder for – gensidig tillid og langsigtede fordele for alle parter.

De foreløbige erfaringer fra disse samarbejder er meget positive og med de nuværende partnerskaber og igangværende udbud forventes de samlede brancheaktiviteter i strategiske partnerskaber, at blive på mindst 25 milliarder kroner over en 10-årig periode.

To vejledninger fra Værdibyg og REBUS giver overblik og anbefalinger

Vær med når Værdibyg og REBUS lancerer to nye publikationer om strategiske partnerskaber, der giver overblik, råd og vejledning til dem, der overvejer at kaste sig ud strategiske partnerskaber – både bygherrer og leveranceteams. Vejledningerne er baseret på erfaringerne fra igangværende og planlagte strategiske partnerskaber og gennemgår principper, muligheder, faldgruber og gode råd for strategiske partnerskaber.

Vejledningerne er relevante for både bygherrer, rådgivere og udførende og andre interesserede, som ønsker at blive klogere på samarbejdsformen.


Program:

09.00: Velkomst v. Værdibyg og REBUS

09.10: Præsentation af vejledning 1 ‘Fra idé til kontrakt’ v. Værdibyg

09.25: Byggeri Københavns erfaringer fra de første partnerskaber – og genudbud af næste generation

v. projektchef Nina Skjøt-Pedersen og udbuds- og entreprisejurist Rikke Gunnestrup, Byggeri København

09.55: Pause

10.00: Præsentation af vejledning 2 ‘Samarbejdets gennemførelse’ v. REBUS

10.15: Samarbejdet i Partnerskabet fsbHJEM

v. teamchef Helene Bjergelund, fsb og projekt manager Morten Dam Hansen, COWI

10.45: Spørgsmål og diskussion

11.00: Tak for i dag

 

Publikationerne er udarbejdet med støtte fra Realdania.