Værdibyg inviterer nu praktikere til at deltage i et workshopforløb om udarbejdelse af en ny vejledning om, hvordan kontrakter udarbejdes og anvendes mere aktivt og værdiskabende på byggeprojekter.

Kontrakten i et byggeprojekt kan andet end at fastslå, hvem der har retten på sin side. Anvendt rigtigt kan kontakten være et særdeles værdifuldt aktiv i byggeprocessen, som er med til at understøtte det ønskede samarbejde. På mange projekter er kontrakterne reaktive (passive) fremfor proaktive (aktive). Kontakterne og kontraktstyring skal tænkes ind i projektet som et aktivt element i forhold til at fremme tilliden, samarbejdet og øge værdi-skabelsen i projektet.

De nye regelsæt (AB, ABR og YBL) har skabt mere fokus på denne disciplin og ændret ved dele af processerne og ansvarsfordelingen i forbindelse med kontraktstyringen. Der er derfor behov for, at Værdibyg sammen med byggeriets parter og praktikere drøfter og kommer med anbefalinger til, hvordan vi i branchen ønsker, at processen og samarbejdet i forbindelse med udformning af kontrakterne og kontraktstyringen bør gribes an.

Kontraktstyring har et stort potentiale

Kontraktstyring/contract management er et forholdsvist nyt felt i byggeriet, som har et stort potentiale for at blive et proaktivt værktøj i byggeprojekter, hvor aftaler og kontakter bliver aktive ”parter” i projektstyring og samarbejde. I vejledningsforløbet undersøges, belyses og drøftes følgende emner:

 • Hvad er contract management, hvad indeholder det? – og hvordan og til hvad det kan bruges i byggeriet?
 • Hvordan påvirker det processen at angribe den ud fra et managementperspektiv?
 • Hvordan bliver kontrakter og aftaler et fælles aktiv i byggeproces og samarbejde (og ikke et våben mod de øvrige parter i projektet)?
 • Findes der (eller kan vi udvikle) tjeklister til forskellige dele af det nye AB/ABR – opmærksomhedspunkter, ansvar, reaktionspligter m.v.
Vejledningen udarbejdes sammen med byggeriets praktikere

Projektet sigter mod et intensivt wokshopforløb der skal resultere i en vejledning, der kan hjælpe byggeriets parter med at:

 • skabe indsigt i og overblik over processen med udarbejdelse af kontrakter og cont-ract management og de aktiviteter der er forbundet hermed i AB18/ABR18
 • afklare og beskrive roller og ansvar for udarbejdelse af kontrakter og den effektive kontraktstyring
 • give råd, metoder og værktøjer til udarbejdelse af gode kontrakter, som alle parter har glæde af – og til den efterfølgende kontraktstyring
 • anbefalinger til hvor meget tid og ressourcer, der skal afsættes til kontraktstyring

Vil du være med?

Vi søger nu bygherrer, rådgivere og udførende, der gerne vil bidrage til udarbejdelsen af en vejledning med viden og erfaring om hvordan en kontrakt i byggebranchen udfærdiges og anvendes i praksis. Indsatsen strækker sig over ca. 4 workshops à 3 timer, hvor vi i fælles-skab diskuterer og nuancerer vejledningens indhold og omfang. Som deltager får du mulighed for:

 • at påvirke og bidrage med din viden til Værdibygs kommende vejledning
 • at drøfte egnede metoder og værktøjer til arbejdet med kontraktstyring
 • udveksle eksempler på best practice inden for kontraktstyring
 • erfaringsudveksle og netværke med andre aktører på tværs af værdikæden

 

Datoer for workshops:

Vi mødes første gang i BLOX (Fæstningens Materialgård) torsdag den 27. januar kl. 9-12.

Workshop 1: torsdag den 27. januar kl. 9-12

Workshop 2: tirsdag den 1. marts kl. 9-12

Workshop 3: onsdag den 27. april kl. 9-12

Workshop 4: tirsdag den 21. juni kl. 9-12

For at deltage skal du være ansat i en virksomhed, der er medlem hos en af de seks brancheorganisationer bag Værdibyg. Her kan du læse om, hvordan vi gennemfører projekter i Værdibyg.

Projektet er støttet af Realdania.