Byggeriet er en markant sektor i dansk erhverv og en central del af nationaløkonomien – både i form af en årlig omsætning på mere end 260 mia. kr., men også som værktøj, der regulerer samfundsøkonomien og i form af produkterne: Bygninger og infrastruktur, der udgør ca. 70% af vores nationale formue.

Men byggeriet er under pres ift. at være innovativ og konkurrencedygtig og er samtidig en nøglebrik i landets bæredygtige omstilling. Inden for fastlåste budgetter og tidsplaner, skal byggeriets virksomheder i et komplekst samarbejde levere innovative løsninger på mange af samfundets udfordringer. En ny rapport fra Værdibyg viser, at der bliver forsket forsvindende lidt i byggeriets processer på de danske universiteter, samtidig med at byggeriets parter oplever, at graden af innovation i byggeriets processer er utilstrækkelig i forhold til den betydning, byggeriet har for både samfundet og samfundsøkonomien.

Til konference d. 26. august sætter Værdibyg fokus på vigtigheden af kvalificeret forskning og uddannelse i byggeriets processer. Dagen byder på paneldebat, workshop og oplæg, hvor vi bl.a. skal diskutere: Hvordan får vi sat byggeriets processer på dagsordenen og prioriteret det som område på universiteterne? Hvordan bør forskning og uddannelse bidrage til byggeriets udvikling? Hvilke udfordringer skal overvindes? og hvordan sikrer vi et godt samspil mellem universiteter og virksomheder? Kom og vær med i debatten, og hjælp os med at finde veje til at løfte byggeriet.

Hent rapporten her

Program

13:00 Velkomst og introduktion til dagen

v. Henrik Garver, adm. direktør, FRI – Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Rolf Simonsen, programdirektør, Værdibyg

 

13:20 Værdien ved kvalificeret forskning i byggeriets processer

v. Christian Koch, professor i Construction Management, Chalmers Tekniske Universitet

 

13:50 Workshop – hvorfor er byggeriets processer et underprioriteret område?

 

14:20 Pause

 

14:40 Paneldebat – hvilke behov og udfordringer opleves der i branchen?

Debat om behov, udfordringer, barrierer og ikke mindst muligheder og løsninger ift. at komme videre.

Michael H. Nielsen, direktør, Dansk Byggeri

Annemarie Munk Riis, vicedirektør, Innovationsfonden

Niels-Jørgen Aagaard, institutdirektør, DTU Byg

Carsten Toft Boesen, direktør, NIRAS

Søren Wandahl, ingeniørdocent, Aarhus Universitet

Jakob Strømann-Andersen,  partner, Henning Larsen 

Christian Koch, professor i Construction Management, Chalmers Tekniske Universitet

Anders Sørensen, forretningsudvikler, Enemærke & Petersen

 

15:50 Afrunding

 

16:00 Tak for i dag og netværk

 

Det er gratis at deltage i konferencen.

Vi følger naturligvis løbende retningslinjer ifm. Corona. Ved for mange tilmeldte vil vi oprette en venteliste.

 

Om rapporten

Rapporten er udarbejdet af brancheinitiativet Værdibyg med støtte fra Realdania. Resultater og anbefalinger gives på baggrund af kvalitative interviews og en workshop med repræsentanter fra universiteter, uddannelsesinstitutioner og virksomheder i byggeriet samt en kvantitativ kortlægning af forsknings- og uddannelsessituationen indenfor byggeriets processer gennemført af DAMVAD Analytics. Analyserne er suppleret af desk research af universiteternes organisering og forskere.