Hvordan får vi mere bæredygtighed ind i byggeprocesserne?

Værdibyg igangsætter nu en større indsats med fokus på Den Bæredygtige Byggeproces. Afsættet er, at der i mange byggeprojekter ofte er store ambitioner om at bygge bæredygtigt indledningsvist, men når det endelige byggeri er opført, så blev det alligevel ikke så bæredygtigt. Det skyldes typisk, at byggeprocessen gennemføres ”som vi plejer” – og det dur ikke, for bæredygtigt byggeri kræver, at vi alle agerer en lille smule anderledes. Vi vil over de næste tre år udarbejde praksisbaserede vejledninger, afholde temamøder og generelt debattere de centrale steder i byggeprocessen, hvor der er behov for at gøre tingene lidt anderledes for at bygge mere bæredygtigt.

Vi skyder projektet i gang med et kick-off arrangement onsdag d. 27. oktober kl. 13-16 i BLOX. 

Her vil der være oplæg om bæredygtigt byggeri anno 2021 – hvad er status set fra et byggepolitisk, forskningsmæssigt og praktisk perspektiv? Derudover vil vi i fællesskab drøfte og diskutere byggeprocessen som nøgle til at accelerere den bæredygtige omstilling af byggeriet.  

Program:

  • 13.00: Velkomst v. Værdibyg
  • 13.15: Bæredygtigt byggeri i et branchepolitisk perspektiv

Rolf Andersson, byggedirektør i KAB og formand for regeringens koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri, orienterer om regeringens Nationale strategi for bæredygtigt byggeri og arbejdet i koordineringsudvalget – hvad er formålet og hvilken betydning har og får det i praksis for byggeriet? 

  • 13.45: Forskning i bæredygtige byggeprocesser

Christian Koch, professor i byggeproces og innovation ved AAU / BUILD, giver et indblik i de nyeste forskningsagendaer inden for byggeproces, bæredygtighed, innovation og forretningsmodeller

  • 14.15: Om at bygge i bæredygtigt praksis

Gitte Gylling, Chefspecialist og Teamleder for Bæredygtigt Byggeri i Rambøll, fortæller om hvor byggebranchen er lige nu ift. at omstille sig til at bygge mere bæredygtigt – hvor er mulighederne, og hvor er udfordringerne?

  • 14.45: Pause
  • 15.00: Workshop

Deltagerne får mulighed for at give input til de fire temaer / seks vejledningsemner, som Værdibyg vil adressere i projektet om Den Bæredygtige Byggeproces 

  • 15.30: Opsamling og diskussion i plenum
  • 15.50: Afrunding og tak for i dag
  • 16.00: Netværk og et lille glas