Værdibyg 10 år – Forandring og forankring i værdikæden

Siden 2008 har Værdibyg arbejdet med at opbygge ny viden og fælles løsninger i forhold til at forbedre samarbejde og skabe bedre processer i en byggebranche under hastig forandring. Mens bl.a. digitalisering og nye samarbejdsformer fortsat blot buldrer derudaf, holder byggeriets fælles udviklingsprogram jubilæum med en spændende konference, som tegner konjunkturerne for udviklingen i byggeriets processer frem mod 2030.

Værdibyg blev etableret for at forbedre samarbejdet i branchen og nytænke en lang række fælles processer og samarbejdsformer. Siden da har initiativet fundet sin berettigelse ved bl.a. sammen med praktikere fra alle dele af værdikæden at have skabt et lang række best practices og anbefalinger som svar på nogle af byggeriets udfordringer –i forhold til samarbejde, dialog, udbudsprocesser, projektoptimering, commissioning, renovering og meget andet.

Værdibyg går forrest i udviklingen af byggeriets processer og guider branchen i forhold til at gribe tingene rigtigt an – til parternes fælles bedste. Det vil vi også gøre i fremtiden i en branche, hvor nye og endnu mere skelsættende forandringer og udfordringer venter forude. For byggeriet vil i de kommende år blot blive mere komplekst i takt med øgede krav til ny teknologi, internationalisering, bæredygtighed og interessentinddragelse.

Denne konference er for alle der arbejder i og med byggeriets processer og som vil være med til at se ind i fremtiden og drøfte, hvordan vi i fællesskab kan udvikle fremtidens effektive byggeprocesser.

Dagens program:

13.00 Velkommen til jubilæumskonference – Værdibyg 10 år

13.15 Fremtidens byggeprocesser – forandring og forankring

Fire dilemmaer:

Hvordan løser vi byggeriets aktuelle udfordringer?

v/ Peter Fangel Poulsen, afdelingschef, Realdania By og Byg

Hvordan udfordrer vi branchen med nye ideer?

v/ Louis Becker, partner og direktør, HLA Henning Larsen Architects

Hvordan videreudvikler vi byggeprocessen?

v/ Torben Bjørk, adm. direktør, Hoffmann a/s

Hvordan sikrer vi effektiv implementering?

v/ Dariush Rezai, adm. direktør, Sweco

14.45 Paneldebat: Fremtidens værdiskabende byggeprocesser

Her indgår de fire ovenstående i en dialog om fremtidens værdiskabende byggeprocesser

15.15 Pause og netværk

15.45 Hvad er næste skridt?

I tre parallelle “Breakout”-sessions bliver vi først inspireret af tre paneldeltagere med perspektiver fra hhv. bygherren, rådgiveren og entreprenøren. Derefter er der fri debat.

Vi udforsker temaerne:

  • Bæredygtighed og byggeproces – spiller det sammen?

Morten H. Andersen, projektchef, Arup & Hvidt

Jesper Ring, adm. direktør, Frame/Partner Dominia

Anna-Mette Monnelly, bæredygtighedschef, NCC

  • Samarbejde eller konflikt – hvordan udvikler vi fremtidens proces-kultur?

Claus Møller Rasmussen, bygherrechef DTU Campus

Anders Holst Jensen, partner, JJW Arkitekter

Henrik Mielke, adm. direktør, Enemærke & Petersen

  • Teknologi og proces – medspil eller modspil?

Michael Ørsted, afdelingsleder, Københavns Lufthavne

Stig Brinck, Ekspertisechef, NIRAS

Rolf Büchmann-Slorup, adm. direktør, HD Lab

16.35 Kort pause

16.45 Highlights fra sessions – feedback til og fra branchen

17.00 Hvordan sikrer vi udvikling?

Forandring og forankring gennem adfærd

v/ Alexandra Krautwald, direktør, Composing a/s

17.45 Værdibygs fremtid – afrunding

18.00 Networking – med drinks og snacks

18.30 Tak for i dag