Tilsyn skal udføres rettidigt og proaktivt, så det er muligt at komme fejl og mangler i forkøbet, mens de rette udførende stadig er på pladsen, og inden fejlen gemmes bag lukkede konstruktioner. Men hvordan udføres det værdiskabende tilsyn, og hvordan bør rollefordelingen se ud? Hvor mange ressourcer skal vi afsætte, og hvordan planlægger vi processen bedst?

Det er bl.a. de spørgsmål, som vi gerne vil arbejde videre med sammen med praktikere i byggeriet. I workshopforløbet skal vi også omkring de nye tiltag i AB18-reglsættet, heriblandt tilsynsgennemgangen og legitimering af, at entreprenøren kan bestille ændringsarbejder indenfor visse rammer. Kan vi sammen komme med anbefalinger til branchen om, hvordan vi bedst muligt håndterer disse nye tiltag?

Med udgangspunkt i et generelt ønske fra branchen og i forbindelse med tilføjelserne i AB18-systemet, vil Værdibyg på baggrund af workshopforløbet udarbejde en vejledning med anbefalinger til det effektive og fokusererede tilsyn, der skaber værdi for alle parter.

Sammen med byggeriets praktikere vil vi kigge på, hvordan vi kan:

  • skabe indsigt i og overblik over processen med tilsyn og de aktiviteter der er forbundet hermed, i det nye AB18-regelsæt – herunder et særligt fokus på de nye tiltag i form af tilsynsgennemgang, tilsynsprotokollen og det målrettede tilsyn
  • afklare og beskrive roller og ansvar for planlægning, udførelse og opfølgning på tilsynsaktiviteter, samt anbefalinger til hvor meget tid og hvor mange ressourcer der skal afsættes til tilsynet
  • give råd, metoder og værktøjer til at gennemføre et effektivt og værdiskabende tilsyn

Vil du være med?

Vi søger praktikere til 4 workshops om tilsyn. Vi søger både bygherrer, rådgivere og udførende, der har erfaring med eller interesse for tilsynsprocessen. For at deltage skal du være ansat i en virksomhed, der er medlem hos en af de seks brancheorganisationer bag Værdibyg. Her kan du læse mere om vilkår for deltagelse og hvordan Værdibygs projekter gennemføres.

Den første workshop vil blive afholdt fysisk i BLOX, København K mandag den 17. august kl. 13.00 -16.00. Næste workshop holder vi onsdag den 9. september kl. 13.00 – 16.00, og afhængig af projektgruppens ønsker og hvor deltagerne kommer fra i landet, vil vi overveje om vi afholder denne eller 1-2 af de efterfølgende workshops digitalt via MS Teams.

Som deltager får du:

  • Viden om egnede metoder og værktøjer til afholdelse af tilsyn
  • Indsigt i best-practice eksempler på tilsynsaktiviteter fra byggebranchen
  • Mulighed for at påvirke Værdibygs kommende anbefalinger på området
  • Erfaringsudveksling og netværk

Projektet er støttet af Realdania.