I ethvert byggeprojekt spiller økonomi og økonomistyring en helt afgørende rolle for projektets proces og succes. En skæv eller dårlig start risikerer ofte at ende i en uhensigtsmæssig proces, hvor samarbejdet er udfordret af konflikter og manglende ansvarstagen hos de involverede parter. I mange tilfælde ligger kimen til konflikter og juridisk efterspil allerede i de tidlige faser, hvor der måske er dårlig sammenhæng mellem projekt og økonomi.

Desuden har de nye regelsæt (AB, ABR og YBL) ændret ved dele af processerne og ansvarsfordelingen i forbindelse med fastsættelsen af budgetter og styringen af økonomien undervejs i projektet. Bygherrerådgiver har fået et større ansvar, og den projekterende rådgiver har fået nogle nye opgaver i forhold til at verificere økonomien undervejs.

I workshopforløbet skal vi sammen undersøge, hvor de største udfordringer i økonomistyring ligger i dag. Hvilken betydning har ændringerne i regelsættet for bygherre, rådgiver og entreprenør i forbindelse med budgettering og økonomistyring? Kan vi skabe bedre byggeprojekter gennem bedre budgetteringsprocesser – og økonomiopfølgning, cost control, åbne regnskaber m.v., og hvordan kan byggeriets virksomheder skabe en ny og bedre fælles praksis på området?

Workshopforløbet vil munde ud i en vejledning med anbefalinger til, hvordan vi i branchen ønsker at processen og samarbejdet i forbindelse med økonomistyringen bør gribes an, så vi i højere grad sikrer en god håndtering af projekternes budgetter og økonomi og dermed en større økonomisk sikkerhed til glæde for alle parter i projektet.

 

Sammen med byggeriets praktikere skal vi sammen udarbejde en vejledning, der skal:

  • give råd, metoder og værktøjer til den løbende afrapportering og en effektiv håndtering af økonomistyringen
  • skabe indsigt i og overblik over processen med budgettering og økonomistyring i det nye AB18/ABR18/YBL18 samt klarlægge ændringer, der vedrører økonomistyringen i det nye regelsæt
  • afklare og beskrive roller og ansvar for forberedelse, udarbejdelse og opfølgning i styringen af projektets økonomi
  • give anbefalinger til hvor meget tid og ressourcer der skal afsættes til opfølgning og styring af projektets økonomi

 

Vil du være med?

Vi søger praktikere til et forløb med seks workshops om økonomistyring. Vi søger både bygherrer, rådgivere og udførende, der har erfaring med eller interesse for økonomistyring. For at deltage skal du være ansat i en virksomhed, der er medlem hos en af de seks brancheorganisationer bag Værdibyg. Her kan du læse om, hvordan vi gennemfører projekter i Værdibyg.

Den første workshop vil blive afholdt fysisk i BLOX, København K, mandag den 21. september kl. 9.00 -12.00.

 

Som deltager får du:

  • Viden om egnede metoder og værktøjer til økonomistyring
  • Indsigt i best-practice eksempler på økonomistyringsaktiviteter fra byggebranchen
  • Mulighed for at påvirke Værdibygs kommende anbefalinger på området
  • Erfaringsudveksling og netværk

 

Projektet er støttet af Realdania.