Med det nye AB18-reglsæt er projektgennemgang blive en udvidet og obligatorisk aktivitet i de fleste byggeprojekter. Men hvordan planlægges og gennemføres den gode projektgennemgang, og hvordan følges der op? Det er noget af det som Værdibyg, sammen med en gruppe af byggeriets praktikere, i den kommende tid vil udarbejde en vejledning med anbefalinger til.

Vi skyder projektet i gang i april, og inviterer derfor alle interesserede til at deltage i et mini-seminar den 22. april kl. 10 – 12, hvor du kan få indblik i projektgennemgang fra et rådgiver-, entreprenør- og bygherreperspektiv og de spørgsmål, som de nye regler rejser. Der er allerede mange erfaringer med de nye AB, men også områder, hvor vi skal udfolde reglerne med gode råd og eksempler. Derfor vil vi meget gerne have dine inputs til, hvor der i processen opstår udfordringer, og hvad de gode erfaringer er?

Alle interesserede er velkommen til at deltage. Inden mødet, vil du modtage en bekræftelsesmail med et link til onlinemødet, som du skal benytte på dagen.

Program

Kl. 10.00  Velkommen og introduktion til onlineformatet

Kl. 10.05   Introduktion til projektet og Værdibyg

Kl. 10.10   Den nye projektgennemgang i AB18

fra et rådgiverperspektiv
(v. Niels Christian Toppenberg, COWI)

fra et bygherreperspektiv
(v. Finn Bloch, Københavns Lufthavne)

fra et entreprenørperspektiv
(v. Martin van der Watt, Juul & Nielsen A/S)

Kl. 11.20      Online-workshop og spørgsmål

Kl. 11.55     Afrunding og det videre arbejde

Kl. 12.00    Tak for i dag