Nedrivning af bygninger spiller en afgørende rolle for byggeriets bæredygtige omstilling og kan have store negative konsekvenser for klimaet, arbejdsmiljøet og budgettet, hvis ikke processen håndteres ordentligt. Men med den rette miljøkortlægning, et bedre udbudsgrundlag og en cirkulær udnyttelse af byggematerialer, kan nedrivning blive en værdiskabende proces med stort potentiale.

Værdibyg udgiver nu tre vejledninger, der giver konkrete anbefalinger til, hvordan miljøkortlægning kan udgøre et værdiskabende element, hvordan udbud af nedrivningsopgaver kan tilrettelægges, så man i højere grad undgår konflikter og for høje slutpriser, samt hvor den cirkulære nedrivningsproces kan gennemføres, så genbrug af materialer fremmes mest muligt.

Til lanceringen d. 4. marts vil du blive introduceret til de vigtigste pointer fra vejledningerne, og du vil få indblik i en central bygherres refleksioner over egne erfaringer med nedrivning og hvordan Værdibygs vejledninger spiller ind her. Undervejs får du mulighed for at diskutere vejledningernes temaer og anbefalinger med andre engagerede nedrivningsentusiaster.

Program

  • Velkomst

v/ Signe Mehlsen (konsulent hos Byggeriets Arbejdsmiljøbus)

 

  • Præsentation af vejledningerne ”Miljøkortlægning og nedrivning”

v/ Rune Østergaard Haven (sektionsleder hos Teknologisk Institut)

 

  • ”Udbud af nedrivningsopgaver”

v/ Niels Trap (teknisk direktør hos Golder)

 

  • Præsentation af vejledningen ”Cirkulær nedrivning”

v/ Nina Koch-Ørvad (seniorprojektleder hos Værdibyg)

 

  • Case: Circularity City

v/ Lars Bak (afdelingsleder i Kommunale Bygninger i Skanderborg Kommune)

 

  • Præsentation af Molios arbejdsbeskrivelser for nedrivning

v/ Kim Streuli (produktchef hos Molio)

 

  • Afrunding og netværk

 

 

Vejledningerne er udarbejdet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond og med input fra Netværk om nedrivning.