Værdibyg inviterer her til et nyt møde i en serie af arrangementer, hvor du kan møde forskere og få indblik i deres viden om specifikke dele eller temaer i byggeprocessen.

Denne gang skal vi høre fra Søren Wandahl, ingeniørdocent ved Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab, som vil fortælle om, hvordan data kan anvendes til at forbedre byggeriets processer.

Alle taler om data og om hvordan man skal anvende data til at forstå og forbedre byggeriets processer. Men hvad er data, og hvordan kan vi bruge det til at forbedre byggeriets processer? Grundlæggende er data information om en variabel, eller ’om noget’ om man vil. Typisk vil man gerne analysere om den variable (det noget) er godt eller skidt, og bruge den viden til at forbedre det man måler. Derfor bruger vi ofte data i forbindelse med årsags-virkningskæder. Kan vi med data vise at en proces er bedre end andre? Eller at byggeriet bliver bedre ved f.eks. at indfører VDC?

Data will talk to you if you are willing to listen

Med udgangspunkt i hvad data er, hvad modelteori er, og hvordan årsags-virkningskæder i byggeriet kan forstås, vil Søren diskutere hvordan man kan (og ikke kan), bruge data i byggeriets processer. I den forbindelse vil Søren bruge data eksempler fra sin egen forskning om effektive byggeprocesser, men også låne eksempler på data-drevne tilgange fra andre forskere.

Grundlæggende er konklusionen, at man ikke kan måle alt der er vigtigt, men ikke at indsamle og bruge data er ikke vejen frem. I stedet skal vi forstå hvad mulighederne og begrænsningerne for data i byggeriets processer er og som man siger; ”data will talk to you if you are willing to listen”.

Arrangementet henvender sig til alle med interesse for anvendelsen af data i byggeriet og forskningen i byggeriets processer.

 

Program:

09:00: Velkomst ved Værdibyg

09:05: Oplæg ved Søren Wandahl, ingeniørdocent ved Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab

09:35: Spørgsmål og debat

10:00: Tak for i dag