Choosing by Advantages (CBA) er et samarbejdsbaseret og gennemsigtigt beslutningssystem, der består af flere forskellige metoder. CBA omfatter metoder til stort set alle typer beslutninger, fra de meget enkle til de meget komplekse. Den mest anvendte CBA-metode er tabelmetoden, som bruges til at vælge mellem to eller flere eksklusive alternativer, der tilbyder forskellige fordele på flere parametre, f.eks. når man vil vælge mere bæredygtige alternativer. Det kan eksempelvis være når der skal foretages valg af: et byggemateriale, en entreprenør, udstyr, et bygningsdesign eller hvem man skal ansætte i sin virksomhed eller til sit projekt.

Metoden giver mulighed for at træffe og dokumentere beslutningerne på en gennemsigtig måde. I CBA er fordelene forankret til relevante fakta, så beslutningstagerne kan træffe en fornuftig og inkluderende beslutning. Det gør desuden metoden, og de valg, der træffes, gennemsigtig for personer, der ikke har været involveret i beslutningsprocessen.

Praktiske erfaringer og konkrete cases

Til dette temamøde skal vi blive klogere på, hvordan vi kan arbejde med bedre beslutningsprocesser i byggeriet. Særligt ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Randi Christensen, Teknisk chef i COWI og medstifter af Collabdecisions.com, har arbejdet med Choosing by Advantages igennem en årrække og hun giver os først den indflyvning til metoden krydret med et par konkrete cases. Herefter vil Rasmus Skovgaard, Innovations- og udviklingsleder i Per Aarsleff A/S, fortælle om brugen af CBA på det store projekt Aarhus Rewater. CBA anvendes her til design og projekteringsarbejdet og er blevet tilpasset projektet igennem en spændende innovationsproces.
Deltagerne i lokalet vil desuden få mulighed for at prøve kræfter med CBA igennem en kort øvelse.

Dette temamøde henvender sig til alle i byggeriet, som er interesseret i bedre beslutningsprocesser – særligt ud fra et bæredygtighedsperspektiv.

Deltagelse er gratis og åbent for alle.

Program:

14.00: Velkomst og rammesætning af dagens v. Morten Skaarup Jensen, Lean Construction-DK Netværket

14.05: Choosing by Advantages, metoden bag og praktiske cases v. Randi Christensen, COWI

14.45: Aarhus Rewater: Tilpasset CBA-proces til design og projekteringsarbejdet v. Rasmus Skovgaard, Per Aarsleff A/S

15.25: Kort CBA-øvelse for deltagerne i lokalet

15.40: Debat og diskussion

16.00: Tak for i dag

 

Tid: Onsdag d. 4. maj, kl. 14-16

Sted: Fæstningens Materialgård, BLOX, Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K, mødelokalet ‘Los Angeles’

Online deltagelse: Der er mulighed for at følge med i temamødet online. Du vil senest dagen inden mødet modtage et link, hvis du sætter kryds i “online deltagelse” i tilmeldingsformularen nederst på siden.

Corona: Vi følger myndighedernes retningslinjer og er klar til at flytte mødet online, hvis nødvendigt.