Choosing by Advantages (CBA) er et samarbejdsbaseret og gennemsigtigt beslutningssystem, der består af flere forskellige metoder. CBA omfatter metoder til stort set alle typer beslutninger, fra de meget enkle til de meget komplekse. Den mest anvendte CBA-metode er tabelmetoden, som bruges til at vælge mellem to eller flere eksklusive alternativer, der tilbyder forskellige fordele på flere parametre, f.eks. når man vil vælge mere bæredygtige alternativer. Det kan eksempelvis være når der skal foretages valg af: et byggemateriale, en entreprenør, udstyr, et bygningsdesign eller hvem man skal ansætte i sin virksomhed eller til sit projekt.

Metoden giver mulighed for at træffe og dokumentere beslutningerne på en gennemsigtig måde. I CBA er fordelene forankret til relevante fakta, så beslutningstagerne kan træffe en fornuftig og inkluderende beslutning. Det gør desuden metoden, og de valg, der træffes, gennemsigtig for personer, der ikke har været involveret i beslutningsprocessen.

Prøv kræfter med CBA på en online workshop

Til denne online workshop skal vi blive klogere på, hvordan vi kan arbejde med bedre beslutningsprocesser i byggeriet. Særligt ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Randi Christensen, Teknisk chef i COWI og medstifter af Collabdecisions.com, har arbejdet med Choosing by Advantages igennem en årrække og hun giver os først en kort indflyvning til metoden, hvorefter deltagerne får mulighed for at prøve kræfter med metoden via konkrete workshop øvelser.

Denne workshop øvelse henvender sig til alle i byggeriet, som er interesseret i bedre beslutningsprocesser. Workshoppen ligger i forlængelse af et temamøde vi afholdte i begyndelsen af maj måned. Du kan se eller gense første del af LC-DK Netværkets temamøde om CBA her

Deltagelse er gratis og åbent for alle.

Program:

10.00: Velkomst v. Morten Skaarup Jensen, Lean Construction-DK Netværket

10.05: Choosing by Advantages, metoden bag v. Randi Christensen, COWI

10.15: Workshop øvelser faciliteret af Randi Christensen, COWI

10.45: Opsamling og diskussion

11.00: Tak for i dag

 

Tid: Mandag d. 3. oktober, kl. 10-11

Sted: Online – du vil senest dagen inden mødet modtage et link til Teams.