Den bæredygtige byggeproces i praksis

Hvordan bygger man – helt konkret – bæredygtigt og med genbrugte materialer? Hvordan stiller man de rigtige krav, hvordan planlægger man nedrivningsprocessen, og hvordan projekterer man et byggeri uden at vide, hvilke byggematerialer man reelt har til rådighed? 

Vi har i Værdibyg udgivet en serie vejledninger om den gode (cirkulære) nedrivningsproces – og to nye vejledninger er lige på trapperne. Derudover har vi igangsat en indsats, hvor vi skal udvikle vejledninger og anbefalinger til ”den bæredygtige byggeproces” med fokus på bæredygtige udbud, bæredygtighedsstrategi, samarbejde og ledelse.  

I den forbindelse holder vi et seminar på Building Green-messen i Forum den 4. november kl. 09.30-10.20. Her vil vi sætte spot på et konkret bæredygtigt bygge- og nedrivningsprojekt, og særligt på den proces, der har ført til, at man har kunnet bygge bæredygtigt. Vi skal høre om Børnehuset “Svanen”, og hvordan projektet er gennemført i praksis – fra de indledende overvejelser om bæredygtighed, planlægning og kravsstillelse til den konkrete nedrivningsproces og opførelsen af det nye børnehus. 

Vi får besøg af to oplægsholdere, Helen Glindvad Kristensen, der er arkitekt og projektleder i Gladsaxe Kommune og Rasmus Krag, der er udviklingschef i Tscherning, der vil uddybe emnet og fremlægge deres perspektiver.

OBS: Man skal tilmelde sig messen på Building Greens hjemmeside. Det er gratis og du kan tilmelde dig her.