Hvad er en bæredygtighedsplan?

En ”Bæredygtighedsplan” er et centralt dokument, som samler de konkrete og projektspecifikke visioner og krav til bæredygtighed i en plan for et konkret projekt. Men hvordan gør man bæredygtige ambitioner og strategier konkrete og målbare? Og hvordan bruger man aktivt bæredygtighedsplanen gennem hele byggeprocessen? Det vil Værdibyg nu udarbejde en vejledning om i samarbejde med byggeriets praktikere – og du kan være med!

 

Bæredygtighedsplanen samler intentioner og krav

Når vi skal bygge bæredygtigt, er det af afgørende betydning, at overvejelser om indholdet og omfanget af bæredygtighed i det enkelte byggeprojekt sker tidligt i byggeprocessen, så ambitioner og strategier for bæredygtighed har en reel indflydelse på de centrale beslutninger i projektet.

Derudover skal de strategiske overvejelser gøres operationelle, målbare og tilgængelige for alle projektdeltagere, så de bæredygtige elementer får fokus og fastholdes igennem alle faser.

De konkrete krav til f.eks. materialevalg, indeklima, certificeringsordninger m.m. samles i en bæredygtighedsplan. Planen bliver et centralt referencedokument for alle involverede parter gennem alle projektets faser. Bæredygtighedsplanen udarbejdes typisk af bygherren ifm. byggeprogrammet, og ligger således til grund for både rådgiveraftale og entrepriseudbud.

 

Vejledning udarbejdes sammen med byggeriets praktikere

Værdibyg igangsætter nu et workshopforløb, hvor vi sammen med byggeriets praktikere udarbejder en vejledning om den effektive bæredygtighedsplan. Planen skal både styrke bygherrens fokus på bæredygtighed i byggeprojekterne og gøre ambitioner og visioner konkrete, målbare og operationelle, så de kan virkeliggøres i det enkelte byggeprojekt.

Vejledningen skal berøre både selve indholdet i en bæredygtighedsplan og anvendelsen af den – altså hvordan den sættes i spil og giver værdi til projektdeltagerne gennem alle byggeprojekts faser.

I vejledningen undersøges og belyses følgende emner:

 • Hvad er formålet med en bæredygtighedsplan?
 • Hvilke punkter skal med i en bæredygtighedsplan
 • Hvilket format har en bæredygtighedsplan?
 • Hvordan tilrettelægges tilblivelsen af en bæredygtighedsplan?
 • Hvordan anvendes en bæredygtighedsplan?

 

Vil du være med?

Vi søger nu bygherrer, rådgivere og udførende, der gerne vil bidrage til udarbejdelsen af en vejledning med viden og erfaring om hvordan en bæredygtighedsplan udfærdiges og anvendes i praksis. Indsatsen strækker sig over ca. 4 workshops à 3 timer, hvor vi i fællesskab diskuterer og nuancerer vejledningens indhold og omfang. Som deltager får du mulighed for:

 • at påvirke og bidrage med din viden til Værdibygs kommende vejledning
 • at drøfte egnede metoder og værktøjer til arbejdet med bæredygtighedsplanen
 • udveksle eksempler på best practice inden for bæredygtigt byggeri
 • erfaringsudveksle og netværke med andre aktører på tværs af værdikæden

Vi afholder workshops som hybridmøder, så der både er mulighed for at deltage digitalt og fysisk (i København)

 

Datoer for workshops:

 • Workshop 1:   Torsdag d. 9. december kl. 9.00 – 12.00
 • Workshop 2:   Tirsdag den 11. januar kl. 9.00 – 12.00
 • Workshop 3:   Torsdag den 3. februar kl. 9.00 – 12.00
 • Workshop 4:   Tirsdag den 1. marts kl. 9.00 – 12.00

For at deltage skal du være ansat i en virksomhed, der er medlem hos en af de seks brancheorganisationer bag Værdibyg. Her kan du læse om, hvordan vi gennemfører projekter i Værdibyg.