Hvordan leder man en bæredygtig byggeproces? Det spørgsmål kan du være med til at svare på i et workshopforløb med andre praktikere i byggeriet. Workshopforløbet skal munde ud i en vejledning om bæredygtighedsledelse.

I takt med at efterspørgslen på bæredygtigt byggeri stiger, øges kompleksiteten af den proces, der skal understøtte tilblivelsen af det bæredygtige byggeri. Der introduceres nye – og gamle – materialer, der stilles krav til specifik dokumentation, der opstår ny viden og nye aktører involveres. Det er nødvendigt at de bæredygtige tiltag og indsatser spiller sammen med den eksisterende byggeproces, og det kalder på en ny type dedikeret ledelsesindsats, hvor der er fokus på den bæredygtige del af byggeprocessen.  

Derfor søger Værdibyg nu erfarne praktikere – både bygherrer, rådgivere og udførende – der kan bidrage med deres viden og erfaringer til en ny vejledning om netop ”Bæredygtighedsledelse”. 

Bæredygtighedsledelse  

Bæredygtighedsledelse betegner ledelse af bæredygtighedsprocessen i et byggeprojekt. Bæredygtighedsledelse er et supplement til de øvrige ledelsesroller i et byggeprojekt og har til formål at afklare, planlægge og koordinere de ønskede bæredygtighedstiltag gennem byggeriets faser.  

I dag tilbydes bæredygtighedsledelse af en række rådgivere, ligesom der udbydes uddannelser i emnet. Det er også et centralt element i det nye Tillæg til Ydelsesbeskrivelse for Bæredygtigt byggeri, hvor indholdet i bæredygtighedsledelsen dog ikke udfoldes. Hvis bæredygtigt byggeri skal være en ydelse, som størstedelen af byggeriets aktører kan levere eller efterspørge, er det nødvendigt at få udbredt kendskabet til bæredygtighedsledelse som disciplin.  

Til den nye vejledning har vi brug for din faglige og praktiske erfaring, så vi sammen kan undersøge og belyse bl.a. følgende emner:   

 • Overblik: Hvilke opgaver, ansvar og roller er centrale gennem de forskellige faser? 
 • Kompetencer: Hvad skal man kunne, for at kunne løfte opgaven med bæredygtighedsledelse?  
 • Aftaleforhold: Hvordan indgås der aftale om bæredygtighedsledelsen?  
 • Involvering af centrale aktører: Hvem, hvordan og hvornår i processen? 
 • Skift: Hvornår og hvordan kan bæredygtighedsledelsen skifte hænder – og hvordan håndteres disse skift?  
 • Grænseflader: Hvilke kritiske grænseflader er der, f.eks. til projekteringslederen, byggelederen og certificeringslederen? Og hvordan identificeres og håndteres disse grænseflader?  
 • Kommunikation og vidensdeling 
 • Dokumentation og kvalitetssikring

Vil du være med? 

Vil du gerne bidrage med din faglighed og praktiske erfaring, og vil du deltage i 4 workshops om emnet?  

Som deltager får du: 

 • Mulighed for at påvirke Værdibygs kommende anbefalinger på området 
 • Viden om egnede metoder og værktøjer til bæredygtighedsledelse 
 • Indsigt i best practice-eksempler fra bæredygtighedsledelse  
 • Erfaringsudveksling og netværk 

For at deltage skal du være ansat i en virksomhed, der er medlem hos en af de seks brancheorganisationer bag Værdibyg.  

Her kan du læse om, hvordan vi gennemfører projekter i Værdibyg  

Den første workshop vil blive afholdt i BLOX (Bryghuspladsen 8,1473 København K) og de følgende tre workshops afholdes hos Grundejernes Investeringsfond (Ny Kongensgade 15, 1472 København), men det vil være muligt at deltage online, hvis deltagere i projektgruppen kommer langvejs fra. 

Datoerne for workshops er: 

 • Workshop 1: Den 22. juni kl. 13.00 – 16.00 
 • Workshop 2: Den 7. september kl. 09.00 – 12.00 
 • Workshop 3: Den 6. oktober kl. 09.00 – 12.00
 • Workshop 4: Den 23. november kl. 09.00 – 12.00

 

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond.