I en tid, hvor byggeriet er hårdt ramt af manglende arbejdskraft, er det afgørende at effektivisere og optimere processerne. En lean byggeproces kræver, at man drager omsorg for, inddrager og udvikler virksomhedens menneskelige ressourcer. Et godt arbejdsmiljø og indflydelse på egne opgaver giver øget arbejdsglæde og øget produktivitet. Men det kommer ikke af sig selv.

Menneskelige ressourcer i den lean byggeproces

Til Lean Construction-DK Netværkets årskonference serverer vi en række forskellige perspektiver på arbejdet med de menneskelige ressourcer i den lean byggeproces. Det handler blandt andet om ledelse, udvikling af medarbejdernes lean-kompetencer, inklusion, diversitet og udenlandsk arbejdskraft.

 

Blandt dagens oplægsholdere er:

  • Jacob Steendahl Nielsen, Ph.D, Direktør, Center for Lean
  • Annika Steiness, Afdelingschef, WSP
  • Oliver Ree Deleuran, Produktionschef, NCC Renovering
  • Malene Raagaard Møller, Senior Udviklingschef, NCC Byggeri Øst
  • Mads Okking, Udviklingskonsulent, Dansk Håndværk
  • Anders Sørensen, Bæredygtighedschef, Enemærke & Petersen A/S

Udover oplæg fra nogle af de førende danske lean-eksperter, er der oplæg fra store internationale navne inden for lean: Heriblandt Anthony Muñoz, Ed.D., Healthcare Operations and Lean Leader, DPR Construction.

Der er som vanligt rig lejlighed til at netværke undervejs i konferencen.

Deltagelse er gratis for medlemmer af Lean Construction-DK Netværket. Prisen for deltagelse for ikke-medlemmer er 750 kr.

Program 

09.30: Registrering og morgenbrød

10.00: Velkomst og introduktion til dagen

Morten Skaarup Jensen, seniorprojektleder, Lean Construction-DK Netværket 

Udvikling af lean kompetencer i NCC

Den aktuelle mangel på arbejdskraft er særligt udtalt i byggebranchen. Det skaber øget fokus på at optimere og effektivisere processerne i byggeriet. Hør, hvilke udfordringer en af landets største entreprenører står med i forhold til at sikre en lean og optimeret byggeproces på deres sager, og hvordan de løser dem.

Malene Raagaard Møller, Senior Udviklingschef, NCC Byggeri Øst og Oliver Ree Deleuran, Produktionschef, NCC Renovering

Diversitet giver bedre resultater

Når vi forstår at udnytte forskelligheden blandt mennesker og sammensætte organisationer og projektteams med større diversitet, får vi bedre resultater. Derfor er det en vigtig del af strategien hos den store globale rådgivningsvirksomhed WSP, hvor der ligeledes er sat klare mål for de forskellige indsatser på området.

Annika Steiness, Afdelingschef, WSP

12.00: Frokost og Walk & Talk

Ingen faggrupper bygger huse alene – Lærlingenes Hus og “kort og godt-metoden”

Overordnet handler projektet om at fremme samarbejdet, skabe bedre byggeprocesser, større arbejdsglæde og højere effektivitet. Projektet er en lean-inspireret metode, der introducerer elever på erhvervsuddannelser inden for bygge- og anlæg til tværfagligt samarbejde tidligt i uddannelsesforløbet. Formålet er at vænne eleverne til at se sig selv og deres egen opgave som en del af en helhed: Deres opgave bygger videre på andres arbejde, og den har betydning for dem, der kommer efter.  

Mads Okking, Udviklingskonsulent, Dansk Håndværk

Opkvalificering af kolleger og samarbejdsparter

Video-postkort fra Anthony Munoz, Ed.D., Healthcare Operations, Lean Leader, DPR Construction

Værdiskabelse gennem social beskæftigelse

Byggepladsen kan give fodfæste til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Med en social beskæftigelsesindsats kan byggeriet bidrage til at løse egne udfordringer med manglende arbejdskraft og samtidig være med til udvikle mennesker og medarbejdere – og projekter.

Anders Sørensen, Bæredygtighedschef, Enemærke & Petersen A/S 

Lean Behavior: Rejsen til Excellent Lean Leadership

For at få succes med Lean, er det ikke nok, at man har forstået Lean værktøjskassen. Det kræver i højere grad, at organisationens eller projektets ledere udviser den rette Lean adfærd, og navigerer ud fra nogle grundlæggende værdier, menneskesyn og mindset. Respekt for mennesker (medarbejdere, kunder, leverandører m.fl.), ydmyghed, stræben efter perfektion og et konstant fokus på at udvikle egne og andres kompetencer, er nogle af de væsentligste faktorer bag et ”Excellent Lean Leadership”. Gennem anvendelse af diagnostiseringsværktøjet ”Lean Behavior” kan der fastlægges en handlings- og udviklingsplan for den enkelte leder i at dygtiggøre sig inden for ovenstående adfærd og ledelseskompetencer.

Lean Behavior er udviklet i et samarbejde mellem Center for Lean, Aarhus Universitet og konsulentvirksomheden Garuda AS.

Jacob Steendahl Nielsen, Ph.D, Indehaver af Howbiz Management Consulting og direktør i Center for Lean

15:45: Debat og afrunding

16.00: Netværk, vin og sodavand           

16.30: Tak for i dag

 

Tid: Tirsdag d. 23. august, kl. 9.30-16.30

Sted: BAT-Kartellet, Kampmannsgade 4, 1790 København V

Online: Medlemmer af Lean Construction-DK har mulighed for at følge med i årskonferencen online. Du vil senest dagen inden konferencen modtage et link, hvis du sætter kryds i “online deltagelse” i tilmeldingsformularen nederst på siden.


Pris for fysisk deltagelse

Medlemmer af Lean Construction-DK: Gratis

Ikke-medlemmer: 750 kr. ex moms

Online deltagelse er kun muligt for medlemmer af Lean Construction-DK. Deltagelse er gratis.

 

Tilmelding og afbud

Modtager du ikke en autogenereret e-mail umiddelbart efter udfyldelsen af tilmeldingen, skal du kontakte Lean Construction-DK for at sikre, at dine tilmelding er udfyldt korrekt – f.eks. om der er fejl i e-mailadressen eller andet. Kontakt og afbud til lcdk@leanconstruction.dk.