Nye samarbejder, optimerede processer og Lean Construction værktøjer og metoder kommer til at spille en helt afgørende rolle i forhold til den grønne omstilling i byggeriet. I øjeblikket er der  rundt om i landet gang i en masse initiativer og projekter, som skal bidrage til dette.

Til Lean Constructions-DK Netværkets årskonference stiller vi skarpt på bæredygtighed i byggeriet fra et Lean Construction perspektiv. Lean Construction handler bl.a. om at gentænke processen med fokus på at optimere og skære alt unødigt fra. Dette især gennem en bedre planlægning, som ved at reducere forbrug og spildtid, giver en kortere udførelsestid og dermed et mindre ressourceforbrug.

Seks skarpe oplægsholdere giver dig viden og inspiration

På dagen giver Mikkel Thomassen, partner i Smith Innovation og Pelle Munch-Petersen, Adjunkt ved KADK, deres bud på, hvordan og hvorfor det er ‘tænkning og design’, der skal ‘leanes’ for at nå byggeriets bidrag til de nationale reduktionsmål. Mikkel og Pelles oplæg tager afsæt i et igangværende KADK-forskningsprojekt, hvor det belyses, hvordan strategisk innovationsledelse i byggeriet kan understøtte den grønne omstilling. Hør også grundlægger og CEO i Lendager Group, Anders Lendager, fortælle om Lendager Groups arbejde på Ressourcerækkerne i Ørestad, hvor de har nytænkt byggeproces og metode og har haft modet til at udfordre de vanlige måder at tænke byggeri på. Med indsatsen på Ressourcerækkerne har Lendager Group vist vejen for de enorme potentialer, som byggeriet har for grøn vidensopbygning og nye eksportmuligheder for det danske byggeerhverv.

Efter frokost kan du blive klogere på Værdibygs projekt om ‘Den bæredygtige byggeproces’, når projektleder Stephan Sander fortæller om arbejdet med at udpege og kvalificere, hvordan byggeriets organisering, roller og processer i højere grad kan understøtte bæredygtigt byggeri. Hør også Randi Christensen, Teknisk chef (Lean) i COWI fortælle om hendes arbejde i spidsen for bæredygtighed i COWI Businessline International. Et arbejdsområde og en opgave, der ikke kan lykkes uden brug af Lean værktøjer og kompetencer. I dagens sidste oplæg kan du høre bæredygtighedschef i Enemærke & Petersen a/s, Anders Sørensen, fortælle om, hvordan Lean Construction er en vigtig del af entreprenørens arbejde for et mere bæredygtigt byggeri.

 

Til årskonferencen kan du bl.a. møde:

  • Mikkel Thomassen, Partner, Smith Innovation
  • Pelle Munch-Petersen, Adjunkt ved KADK
  • Anders Lendager, Grundlægger og CEO, Lendager Group
  • Stephan Sander, Projektleder, Værdibyg
  • Randi Christensen, Teknisk chef (lean), COWI
  • Anders Sørensen, Bæredygtighedschef, Enemærke & Petersen a/s

Deltagelse er gratis for medlemmer af Lean Construction-DK Netværket.

Program:

09.30: Registrering og morgenbrød

10.00: Velkomst og introduktion til dagen

v. Morten Skaarup Jensen, Projektleder, Lean Construction-DK Netværket 

 

10.15: Om at opfinde og bygge med ingenting – Lean i tænkning og design

v. Mikkel Thomassen, Partner, Smith Innovation og Pelle Munch-Petersen, Adjunkt ved KADK

Byggeriets bidrag til reduktionsmålene kan ikke nås ved gradvis forbedring af eksisterende løsninger og processer. Det mest bæredygtige materiale er det, vi ikke bruger. Det er derfor ikke produktion og produktionsprocesser, men tænkning og design der skal leanes. Men hvordan bliver de gode eksempler reglen snarere end undtagelsen? Hvordan øges kompleksiteten i designtænkningen, så bygninger kan blive simplere og mindre ressourcekrævende? Og hvilke aktører og incitamenter kan drive udviklingen af byggeriet i retning af en nødvendighedens tektonik?

Oplægget tager afsæt i et igangværende KADK-forskningsprojektet ‘Innovationsledelse i byggeriet’, hvor det empirisk og teoretisk belyses, hvordan strategisk innovationsledelse i byggeriet kan understøtte den grønne omstilling.

 

11.00: Lendager Groups opgør med traditionelle roller og entrepriseformer på ‘Ressourcerækkerne’
(Vinder af Procesprisen 2020)

v. Anders Lendager, Grundlægger og CEO, Lendager Group

Lendager Group vandt Boligfonden Kubens Procespris 2020 for deres arbejde på Ressourcerækkerne i Ørestad. Lendager Group har nytænkt byggeproces og metode og har haft modet til at udfordre de vanlige måder at tænke byggeri på. Med deres store og veldokumenterede indsats på Ressourcerækkerne viser de vejen for de enorme potentialer, som byggeriet har for grøn vidensopbygning og nye eksportmuligheder for det danske byggeerhverv. Potentialer der bringes til live med nye strukturer for processer, roller og ansvar.

 

12.00: Frokost

 

13.00: Man kan ikke være bæredygtig alene – om bæredygtig byggeproces

v. Stephan Sander, Projektleder, Værdibyg

Hvilke særlige barrierer og muligheder er der i processen og samarbejdet, når man vil bygge bæredygtigt? Og hvorfor lykkes det for sjældent at omsætte bæredygtige ambitioner til resultater? Det spørgsmål behandler Værdibyg i en kommende rapport. Her lægges grundstenene til en forståelse for, hvordan byggeprocessen kan være vejen til mere bæredygtigt byggeri. For at få bæredygtigt byggeri til at lykkes i praksis, skal bæredygtighedsdagsordenen integreres i den almindelige byggeproces: Vi skal bl.a. være bedre til at målsætte og samarbejde om bæredygtighed og integrere det i udbud og projektgrundlag.

 

13.40: Lean værktøjer og kompetencer i arbejdet med bæredygtighed

v. Randi Christensen, Teknisk chef (Lean), COWI

Vores branche er i disse år ved at erkende, at vi har et ansvar at leve op til, hvis vi sammen skal sikre et bæredygtigt samfund. Byggebranchen er den største forbruger af naturlige ressourcer, som også står for 11 % af CO₂-udledningen på verdensplan. Vi skal som aktører i branchen være os vores rolle bevidst og turde stille de rigtige spørgsmål. Her kan Lean på mange måder være med til at vise vejen, men der er også dilemmaer, som vi skal have frem i lyset og have støvet af i lyset af de nuværende klimaproblemer. Randi står i spidsen for bæredygtighed i COWI Businessline International og hun vil her præsentere, hvordan Lean kan understøtte mere bæredygtige projekter men også stille skarpt på dilemmaer, vi bør diskutere.

14.40: Pause

 

15.00: Lean i entreprenørens arbejde for et mere bæredygtigt byggeri

v. Anders Sørensen, Bæredygtighedschef, Enemærke & Petersen a/s

Når vi taler om emission- og fossilfri byggepladser, bliver det hurtigt en snak om at erstatte konventionelle konstruktionsmaskiner med eldrevne versioner eller om brugen af biodiesel. Men gode byggeprocesser, planlægning og LEAN er en overset faktor, som kan bidrage til at skabe den grønne byggeplads og hjælpe den grønne omstilling i byggeriet på vej.

 

15.50: Debat og afrunding

16.15: Netværk             

17.00: Tak for i dag

 

Tid: Onsdag d. 25. august, kl. 9.30-17.00

Sted: BAT-Kartellet, Kampmannsgade 4, 1790 København V

OBS:  Der er mulighed for at følge med i årskonferencen online. Du vil senest dagen inden konferencen modtage et link, hvis du sætter kryds i “online deltagelse” i tilmeldingsformularen nederst på siden.

 


Pris for fysisk deltagelse:

Medlemmer af Lean Construction-DK: Gratis

Ikke-medlemmer: 995 kr. ex moms

Pris for online deltagelse:

Medlemmer af Lean Construction-DK: Gratis

Ikke-medlemmer: 550 kr. ex moms

 

I forbindelse med forebyggelse af spredning af coronavirus følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til arrangementer.

Tilmelding og Afbud

Modtager du ikke en autogenererede e-mail umiddelbart efter udfyldelsen af tilmeldingen, skal du kontakte Lean Construction-DK for at sikre at dine tilmeldingsoplysninger er udfyldt korrekt – fx om der er fejl i e-mailadressen eller andet.